Den 9 februari 2007:

Medialogik

TV4 hade i går en dokumentär om Sverigedemokraterna. Några reflexioner blir ofrånkomliga:

1. Brottsbelastningen

I vanlig ordning framhölls hur hög brottsbelastning som en del SD-företrädare i olika kommunfullmäktige hade. I programmet nämndes siffran 16%.

Det låter onekligen mycket, men säger egentligen ingenting om man inte samtidigt anger motsvarande siffra för andra partier.

Jag har där hört siffran 19%, som ett genomsnitt. Kan det stämma? I så fall skulle SD:are i själva verket vara mindre brottsbelastade än företrädarna för de flesta andra partier.

Nåväl, antag att SD:arna i själva verket är väsentligt mer brottsbelastade än andra politiker. Antag att varenda företrädare för Sverigedemokraterna skulle återfinnas i brottsegistret, för de allra grövsta brott.

• Den poäng som TV4 ville göra var att det blir särskilt graverande om ett sådant parti för fram krav på hårdare straff mot brottslingar.

Jag tycker precis tvärtom! Då blir det väl extra strongt och rakryggat att då kräva strängare straff. Det skulle ju då slå även mot den egna gruppen.

Om SD:are är väldigt brottsbelastade, då vore det väl snarare krav på mildare straff som kunde förväntas från ett sådant parti. Och i så fall kunde media verkligen ha anledning att reagera: talar partiet i egen sak?

• En annan poäng som TV4 försökte göra var att det blir fel om brottsbelastade personer sitter som nämndemän.

Varför då? För att de i egenskap av brottslingar skulle känna lojalitet med andra brottslingar, och rösta för frikännande?

Medias logik är ibland märklig!


2. "Svenskt"

Många av de intervjuade lät sig trasslas in i försök att definiera vad som är "svenskt". Underförstått: eftersom partiet kräver att invandrare ska bli svenskar måste en entydig definition kunna levereras.

Jag kan inte dra en klar gräns mellan vad som är en svensk och vad som inte är en svensk. Lika litet som jag kan ange exakt när man är ung, medelålders respektive gammal, eller exakt när en färg inte längre är blå, utan istället grön.

Tidigare tänkte man inte på sådant. Svensk är den som fötts i Sverige, talar svenska och är svensk medborgare. En person som betraktar sig själv som svensk och av omgivningen uppfattas som svensk.

Nu vet vi att många barn som föds i Sverige inte betraktar sig själva som svenskar, inte behärskar svenska språket, inte klarar sig i skolan och inte känner lojalitet med det svenska samhället.

Det är där problemet ligger!

Man behöver inte fira midsommar eller gilla sill och potatis. För egen del har jag haft långa perioder i mitt liv, då jag helt struntade i allt som hade med julen att göra. Jag var ändå svensk, även då.


3. Mediaträning

Det förundrade mig också att så många av de SD:are som framträdde i programmet verkade så oförberedda på även lätt förutsägbara frågor. Eller att de inlät sig på personliga tyckanden, om dödsstraff eller annat.

Framträder man i TV som företrädare för ett parti, så är det väl partiets uppfattningar som är intressanta. Personligt tyckande om än det ena, än det andra, bör vara ovidkommande.

Visste inte SD-ledningen i förväg att TV4 skulle göra ett program om Sverigedemokraterna? Naturligtvis gjorde man det.

• Alltså borde man ha särskilt mediatränat den inre krets av partiföreträdare som man kunde räkna med skulle hamna framför TV-kameran.

• Alltså borde man ha framställt ett material av typ "Frågor och svar", där de vanligaste frågorna och partiets linje i sammanhanget framgick, till stöd för envar.

De första två frågorna i sammanhanget kunde lyda: "När är man svensk?" "Vad är svensk kultur?"


DET FINNS INGET ENDA GIVET SVAR - flera olika bra svarsalaternativ skulle kunna föreslås. Själv tycker jag man kan framhålla vikten av en gemensam värderingsgrund.

Jag tänker på mannen som nyligen blev misshandlad till döds på en skolgård i Fittja, av ett gäng unga invandrare. Ett radioprogram efteråt avslöjade hur många av dem tänker. Mannen hade sagt eller gjort något som förolämpat en invandrarflicka - i verkligheten eller bara enligt ett rykte.

Då rasslade hederslojaliteterna igång ("om någon så mycket som kröker ett hår på min systers huvud...") . Det anses mycket allvarligare när en av de egna kvinnorna varit utsatt, då kan straffet bli helt oproportionerligt. Och sedan fortsätter lojaliteterna: man "tjallar inte".

En gemensam värderingsgrund betyder att alla människor ses som lika mycket värda. Oavsett vem som är offer och vem som är gärningsman - alla brott ska bedömas efter samma skala.

Och man ska "tjalla". Utan vittnen kan inga gärningsmän fällas och då fungerar inte rättssamhället.

Klanlojaliteter går inte ihop med rättvisa.

 

Den 12 februari 2007:

Frågesportarna?

Det sägs att det är segraren som skriver historien. Detta gäller nog även den svenska historien, som jag ägnat mig åt under den senaste tiden.

Snapphanekriget och försvenskningen av Skåne är därvid bara ett exempel. Vem har hört talas om massakern i Klågerup 1811? Eller vad Gustav II Adolf gjorde i Vä 1612?

Eller tag dalkarlarnas uppror 1743, när de i mycket organiserade former intog Stockholm. Detta uppror slogs ned med stor brutalitet, varpå det i historien gavs beteckningen "Stora daldansen".

Gustav Vasa är ett kapitel för sig.

Min ambition, med det jag nu skriver om historia, blir att försöka komma närmare en sann och allsidig bild. Kungar och krig är en del av vårt historia, men vad som bättre behöver komma fram är ett folkets perspektiv.

Det finns mycket som är fascinerande i vår historia:

• Vet du något om vilka som var de sju största städerna i Sverige på 1690-talet? Faktum är att bara två av de sju städerna ligger inom det geografiska område som idag utgör Sverige!

• Om vi håller oss till det område som idag utgör Sverige - vet du vilken som då var Sveriges i storlek andra stad? Förmodligen inte.

• Känner du till hur många gånger som Sundsvall brann ned under 1800-talet? Vet du något om hur vanliga stadsbränder var i Sverige under tidigare sekler?

• Känner du till att det fanns en tid när ryska soldater var förlagda i Stockholm och andra svenska städer - på begäran av den svenska regeringen?

• Vet du hur många norrmän som röstade för en bevarad union med Sverige? Vet du hur många ålänningar som skrev på namnlistor om att få tillhöra Sverige? Vet du vilka universitet som fanns i Sverige i slutet av 1600-talet och i vilken ordning de tillkom?

• Har du tänkt på att om dalupproret 1743 hade resulterat i seger för dalkarlarna, då skulle Sverige redan då ha förlorat Finland till Ryssland, men i gengäld skulle en union med Danmark-Norge förmodligen ha blivit följden?

Jag tycker att svensk historia är intressant!

Tycker du också det?

Hör av dig, om du vill vara med om att bilda föreningen "Frågesportarna"!

janmilld@hotmail.com

 

Den 20 februari 2007:

Storebror

Den nya regeringen fortsätter i den gamla regeringens fotspår. Detta gäller marschen in i storbrorsamhället. Medborgarna ska kunna avlyssnas, övervakas och kontrolleras.

Varför?

Det skäl som anges är hoten mot vår säkerhet, risken för attentat och terrorism. Något ligger det naturligtvis i detta.

Den irakiska ambassaden har utfärdat 10.000-tals pass, till personer vars identitet är oklar. Även bortsett från detta tillhör det nu undantagen att asylsökande visar upp några id-handlingar. Sverige tar emot ojämförligt fler irakier än något annat land i Europa.

Vi är också snabba med att bevilja svenska medborgarskap. Man behöver i stort sett bara vänta in tiden, så utfärdas detta med automatik. Vederbörande behöver inte med detta göra något val, det gamla medborgarskapet kan behållas.

Många är de"svenskar" som nu har dubbla medborgarskap och vars egentliga identitet är oklar.

Det är inte svårt att föreställa sig en framtid, där det som nu händer i Bagdad kan komma att hända även i Stockholm. Mitt ibland oss kan finns ett stort antal människor som är potentiella självmordsbombare.

Så skälen för en maximalt effektiv övervakning är både uppenbara och starka. "På köpet" kommer även vanliga svenskar att bli övervakade, men detta kan framstå som ett nödvändigt pris att betala.

Som så ofta kan det här finnas två skäl för övervakning:

A. Det officiella, och "vackra"

B. Det verkliga, utåt mindre gångbara.

Jag kan inte komma ifrån misstanken att det verkliga skälet är att kunna övervaka vanliga svenskar, för att på ett tidigt stadium motverka en opposition mot den förda politiken.

För det är ju något som inte stämmer: om den förda invandringspolitiken får så katastrofala konsekvenser, bör då inte börja med att där lägga om kursen, radikalt?

Skulle detta ske, då bortfaller samtidigt en hel del av behovet av en opposition.

Man skulle s.a.s. slå två flugor i en smäll: det skulle bli färre av såväl potentiella terrorister som oppositionella svenskar att övervaka.

 

Den 21 februari 2007:

Propaganda-TV

Propagandainslagen i TV, när ämnet invandring berörs, har blivit mer regel än undantag. Allt kan inte kommenteras, men någon gång får det bli ett exempel i mängden. Som TV-programmet "Existens" igår.

Man hade en intervju med den nya integrationsministern, Nyamko Sabuni.

Sabuni skulle ställas till svars för sina förslag till skydd för muslimska flickor eller åtgärder till förebyggande av terrordåd. Intervjuaren avkrävde henne gång på gång "bevis" för att muslimska friskolor kunde leda till extremism.

Detta kontrasterade bjärt mot hur den "sakkunnige" Mattias Gardell oemotsagd tilläts svamla om "islamofobi" och konstruera halmgubbar, som han sedan fick angripa.

Gardell gjorde - helt utan saklig grund - gällande att kritiker mot islamsk extremism buntar ihop alla muslimer, drar dem alla över en kam. Och så kunde han fullfölja med konstaterandet av hur en sådan hållning tidigare i historien resulterat i Förintelsen.

Existens jämförde Nyamko Sabuni med Hirsi Ali (i sig inte fel) och hävdade att de uttryckte åsikter som inte skulle uppfattas som "rumsrena", om de framfördes av t ex etniska svenskar.

Förmodligen helt sant - men vad säger det?!

Om helt rimliga och måttfulla åsikter till skydd för demokrati och utsatta grupper inte kan framföras öppet, inte kan föras fram utan att vederbörande ska stigmatiseras - säger inte detta något om mediaklimatet? Säger det inte något om t ex de journalister som arbetar på TV?

 

Den 27 februari 2007:

En doft av makt

"Stabilitet". De är ett ord som Carl Bildt gärna använder. Uppenbarligen ser han sig själv som verkande för politisk stabilitet.

Efter att det framkommit att Bildt medverkat i en "tankesmedja" som förespråkat att USA skulle angripa Irak gick hans försvar ut på att det var angeläget att bli av med Saddam Hussein - för att skapa stabilitet i området.

Denne diktator må ha varit motbjudande, men vad han representerade var väl just stabilitet!

Och vad har man fått nu? Självmordsattentat och bomber varje dag. Läget i Bagdad är nu så långt ifrån stabilitet som man bara kan komma!

Om det var pga övergrepp och brott mot mänskliga rättigheter som Saddam Hussein måste bort, då borde konsekvensen kräva att man ingriper även för att avsätta Robert Mugabe.

Något sådant har Bildt mig veterligen inte föreslagit, och anledningen är uppenbar: i Zimbabwe finns ingen olja. Där behövs ingen "stabilitet"...


Carl Bildt var statsminister i Sverige 1991-94.

Var det en period av stabilitet? Knappast!

Under regeringen Bildt upplånades väsentligt mycket mer än andra regeringar - en upplåning som förklarar dagens svenska statsskuld på drygt 1.200.000 miljoner kronor.

Bakgrunden till denna enorma upplåning var en totalt misslyckad ekonomisk politik. Dess "höjdpunkt" blev en ränta på 500%, som slog ut svenska företag i massomfattning. På kort tid försvar 100.000 industrijobb.

Massomfattning var det också på asylinvandringen under Bildtregeringen. Den överträffas bara av den aktuella invandringen, efter USA:s angreppskrig på Irak...

Eva Bergqvist, redaktör Fri Information, intervjuades 1997 i Blågula frågor. Hon var själv moderat, men gav inte mycket för Carl Bildts insatser. Så här sammanfattade hon dessa:

- Räntebördan efter hans förra regeringsinnehav vilar tungt på skattebetalarna och omöjliggör nödvändiga satsningar inom vård-, utbildnings- och omsorgssektorerna.

- Utförsäljningen av svenska nationaltillgångar till kapitalstarka utländska intressen, globaliseringsfanatismen och privatiseringshysterin, visionen om de öppna gränserna är alla utslag av en politik riktad mot Sverige, svenskarna och svenska intressen.


VAD SOM fascinerar och förundrar mig är hur en så oduglig politiker kan vara så uppburen. Tydligen handlar det om att ha rätt kontakter, om att ingå i nätverk som ger gentjänster och ömsesidigt stöd åt dem som där ingår.

Då kan man få en miljon kronor i ersättning för sin närvaro på ett sammanträde.

Carl Bildt ger en doft av makt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Februari 2007