Den 26 juni 2007:

Hyllning till

Karl Johan Lidefelt

Det är stor skillnad mellan att engagera sig

a) för det mångkulturella projektet och

b) mot det mångkulturella projektet.

Det första sker ju med makthavarnas goda minne.

För den som engagerar sig på deras sida väntar priser, hedersutnämningar och belöningar.

Där finns stora belopp att få ta del av, som inslag i kampanjer för att skuldbelägga och indoktrinera medborgarna. De som får finansiera detta är skattebetalarna eller de avlidna.

En helt annan sak blir det att engagera sig i omvänd riktning. Förutom oegennyttigt arbete och ekonomiska uppoffringar tvingas man riskera både hälsa och arbete, anseende och möjligheter att få deltaga i det offentliga samtalet.

För en positiv samhällsutvecking är det dock nödvändigt att det finns människor som vågar och vill göra detta senare val. Människor som är beredda att riskera mycket utan att personligen ha något materiellt att vinna.

En sådan människa var Karl Johan Lidefelt, nyligen avliden.

Karl Johan engagerade sig bl.a. för organisation "Folkviljan och massinvandringen" på 1990-talet. En organisation som - naturligtvis - genast blev hårt angripen i svenska massmedia.

Karl Johan Lidefelt framträdde i TV-programmet "På din sida" i maj 1997. I koncentrat spelades där hela skalan upp, av förakt och förtal mot invandringskritiker.

En medverkande ville associera Karl Johan med "tyskt trettiotal", en ungdomspolitiker snäste honom (pensionär) med en replik som "Får jag tala till punkt! Du kan nog lära dig ett och annat genom att lyssna." Där fanns även en studiopublik som skrattade på "rätt ställe".

Denna mobbing blev dock alltför magstark för många lyssnare, även sådana som inte alls delade kritiken av invandringspolitiken. I nästa program tvingades redaktionen ta med ett balanserande och ursäktande inslag, där Janne Josefsson sade en hel del av intresse.

Karl Johan, som aktiv och ansvarstagande samhällsmedborgare, verkade även som nämndeman. Även detta renderade ifrågasättande från de politiskt korrekta: hur skulle en så "främlingsfientlig" person kunna förväntas döma rättvist, där invandrare stod åtalade? Som invandringskritiker förutsattes Karl Johan vara helt i avsaknad av integritet!

I själva verket var just integritet något som i ovanligt hög grad karaktäriserade Karl Johan Lidefelt.

Åtminstone en sak har Karl Johan igen för sina insatser: han kunde lämna detta liv med ett rent samvete.

 

 

Den 16 juni 2007:

Trofasta vänner

Carl Bildt är ju "en stjärna", om man får tro hans partikollega Per Bill, ledamot av Konstitutionsutskottet. Bill ansåg uppenbarligen att just denna stjärnstatus skulle vara ett skäl för KU att överse med en del övertramp från Bildts sida.

Vad som en gång möjliggjorde för Carl Bildt att bli en sådan stjärna var mäktiga vänner, som hjälpte fram honom.

Carl Bildt visar nu att han i sin tur är redo att sträcka ut en hjälpande han åt vänner som varit honom trofasta: Jonas Hagström.

Ur inlägg av signaturen "Galder" på Kurt Lundgrens blogg:

"En av bovarna i tsunamikatastrofen kom billigt undan -
nämligen Jonas Hagström som var ambassadör i Thailand.

I ett morgonprogram på tv var det en överlevande som berättade att svenskarna inte fick någon riktig hjälp av Svenska Ambassaden i Thailand. Ambassadören själv hade åkt ut på den thailändska landsbygden.

Däremot hade 'svenskarna' under krisen i Libanon genast fått hjälp sade han bittert.

Ambassadör Jonas Hagström, som är Bildts kompis, har nu belönats med en fin ambassadörspost i USA."

 

Den 14 juni 2007:

Tysthetskultur

Carin Stenström skriver i Världen idag den 13/6 -07 om "tysthetskulturen":
 
"Varför är det så tyst i det samhälle som hyllar mångfald? Hur kan det komma sig att nyheter ofta speglas endast ur ett perspektiv, att endast en uppfattning framställs som acceptabel och att de som inte delar den tigs ihjäl eller framställs som avvikande, intoleranta, ja till och med onda? Bygger inte demokratin, och en positiv utveckling, på att åsikter bryts mot varandra, att idéer och lösningar testas mot varandra? "
 
"Alltfler svenskar har lärt sig, vissa av dem hårdhänt och konkret, att det är farligt att uttrycka en uppfattning, än allvarligare att stå för en obekväm åsikt. Risken att bli av med sitt arbete om man inte är ja-sägare eller insmickrare är uppenbar på allt fler arbetsplatser."

Till detta kan fogas ytterligare exempel: man kan bli dömd till böter för att ha yttrat sig på ett för makthavarna olämpligt sätt. Detta fick en boende i Bunkeflostrand erfara för några år sedan.

Samma sak har nu en kommunalt förtroendevald i Burlöv fått erfara. Han dömdes till 100 dagsböter för att i en motion om kommunens hemlösa och ha hävdat att 95 procent av allt heroin kommer in till Sverige via Kosovo. Som saken uttrycks av tingsrätten: "Att uttrycka sig på det sätt som Dan Pettersson gjort kan inte anses utgöra en saklig och vederhäftig diskussion kring frågorna om hemlösa, heroin och kosovoalbaner."

Tingsrätten tar alltså inte ställning till om påståendet är sant eller falskt, det handlar om sättet att uttrycka sig. Uppenbarligen får inte sådana fakta som kan uppfattas som "obehagliga" återges.

Samma sak har polisen i Stockholm erfara, efter att ha talat om gambiers deltagande i heroinhandeln i Stockholm. DO ryckte ut: många gambier kunde "ta illa vid sig". Polisen tvingades be om ursäkt...

När det gäller kosovoalbaner pressades en gång Birgit Friggebo som invandringsminister på förklaringen till de på svenska flyktingförläggningar utbredda problemen med just denna grupp. Hon lät undslippa sig en reflexion om att tjuvaktighet kunde tänkas ingå i deras "kultur" - något som han sedan fick "äta upp" och be om ursäkt för.

Var det inte i själva verket så att Friggebo i sak hade rätt? President Bush blev av med sin armbandsklocka, när han hälsade på människor i en folkmassa i Kosovo. Skulle något motsvarande verkligen ha kunnat inträffa i något annat område i Europa?

Beträffande våldsbrott och grova övergrepp hinner svenska domstolar inte med. Bara 5% av de våldtäkter som anmäls leder till att en gärningsman fälls. Denna typ av "brott" - framförande av synpunkter som inte är politiskt korrekta - hinner man dock med!

Det handlar om prioritering...

Tydligen lyssnar man på s-minister Schoris maning i riksdagen 1997: "Främlingsfientligheten skall kriminaliseras och jagas!"

 

Den 12 juni 2007:

Propagandamönster

Några mönster kan skönjas i propagandan för fortsatt massinvandring till Sverige. En klassisk grundregel är att en lögn ska vara grov och fräck - då blir den lättare trodd. En annan att man ska upprepa och åter upprepa sina teser.

En tredje grundregel i propagandan är att s.a.s. ange dagordningen, dvs att avgöra hur problemen formuleras och därigenom kunna styra vad som diskuteras.

Således har man hela tiden ökat invandringen samtidigt som problem till följd av detta skyllts på det svenska samhället. Det är vi svenskar som måste skärpa oss och göra något åt våra tillkortakommanden, så att de nyanlända inte behöver känna sig så exkluderade.

Som EU-kommissionär Margot Wallström skrev häromdagen på sin blogg:

"Yesterday was the national day of Sweden and in the early morning I listened to an interesting radio programme. Young Swedes of Ethiopian and Syrian origin were interviewed about national pride and about belonging to, or feeling excluded from, society. A woman said that although she speaks perfect Swedish, has settled in a small town and probably will live her whole life there, she still feels like a guest or visitor, not integrated in the community. What more can we do to get in contact with each other? I believe in the simple idea of being better 'hosts' or neighbours to immigrants or refugees. You can act as a contact family, help children do their language homework, etc ..."

(Jag tror på den enkla idén att vara bättre värdar eller grannar till invandrare eller flyktingar. Man kan verka som kontaktfamilj, hjälpa barnen med sina hemläxor i språk, etc)

Ingen diskussion ska få gälla hur invandringen ska minskas eller stoppas.


Tidningen "Stockholm CITY" ger prov på en annan variant i sin utgåva den 11/6 -07. Över två sidor löper en rubrik: "FORSKAREN: SLÄPP INVANDRINGEN FRI".

Så här såg löpsedlen ut den dagen:

Alltså: invandringen kostar inget, den ger intäkter. Invandringen rymmer överhuvudtaget bara fördelar.

Artikeln den 11/6 hade föregåtts av andra City-artiklar, med rubriker som "Tusentals barn lever gömda i Sverige idag" och "Vanligt att gömda familjer får stora psykiska problem" .

Med andra ord:

• massor av människor är desperat angelägna om att få komma till Sverige

• många av dem far illa, genom att vara här illegalt.

Det kan ju kännas taskigt att inte låta dessa människor få som de önskar, men många svenskar har föreställningen att alla som vill få bo i Sverige inte kan få göra detta. Man utgår att det finns en målkonflikt, eller intressekonflikt.

Med sin artikel den 11/6 förlöser oss City: det saknas rationella skäl att inte släppa invandringen fri - i Sverige som i varje annat land. Alla har allt att vinna på det.

Skönt att veta, för den som känner sig obekväm med målkonflikter!

Ett beprövat propagandamoment, som går igen i Cityupplägget, är hänvisningen till experter-sakkunniga-forskare. I detta fall dessutom en "känd" sådan. Det ger extra tyngd åt utsagan.

Upplägget i artikeln rymmer sedan smygmoment, som när man spaltar upp förmenta argument för och emot:

JA-SIDAN
NEJ-SIDAN

Bra för ekonomin

Fler jobb skapas

Ökad mångfald

För hårt tryck idag

  Alla kommuner tar inte sitt ansvar

På vad sätt betyder det att kommuner "tar sitt ansvar", om de gör som City begär? Med större fog kan hävdas att kommuner tar sitt ansvar - gentemot sina egna invånare - om de säger nej till medverkan i denna samhällsupplösande cirkus.

Och på vad sätt är "ökad mångfald" en fördel? Vad betyder det konkret? Man behöver kanske inte gå längre än till Citys egen löpsedel.

Överst i högra hörnet rapporteras om att en man "SKÖTS I HUVUDET" på en restaurang. Hur stor är sannolikheten för att förövaren i ett fall som detta har utländsk bakgrund? Är det 60%, 90% eller 99%?

Bakom "mångfalden" ryms en eskalerande våldsbrottslighet och värderingar som är oss svenskar främmande. Många av de nyanlända delar inte den demokratiska värdegrund som en gång skapade vårt välfärdssamhälle.

Den forskare som City hänvisar till heter Philippe Legrain och är engelsman. I Citys framställning ges intrycket att han hävdar att varje form av invandring är bra för varje samhälle. Om detta verkligen är hans budskap, då måste ett stort frågetecken sättas för nivån på hans forskning!

I själva verket är det arbetskraftsinvandring som Legrain talar om, inte asyl- och anhöriginvandring, inte bidragsinvandring. Det är klart att bilden blir en annan om det gäller människor som har yrkeskunnande, arbetsmoral och en positiv hållning till det land de valt, människor som direkt kommer i arbete och försörjer sig själva på ett hederligt sätt.

Men talar vi om Sverige idag så bör vi rimligen först se till att de som redan kommit hit får/tar arbeten. Fakta finns tillgängliga om hur stor andel av de nyanlända som i praktiken hamnat i arbetslöshet eller inte ens står till arbetsmarknadens förfogande.

Ett annat exempel på smygpropaganda var formuleringen av Citys "webbfråga": "Tycker du det är rätt att gömma flyktingar?" I de flesta fall är det ju fråga om migranter, inte flyktingar. De har redan fått sin sak prövad av Migverket, och begäran om asyl avslogs.

Den vinklade frågeformuleringen till trots svarar 85% nej, bara 15% ja.

 

Den 8 juni 2007:

Kriminellt syfte?

Vad får en politiskt förtroendevald skriva i en motion, som motivering till de krav som den mynnar ut i?

Detta har nu aktualiserats i Burlöv, där en kommunfullmäktigeledamot från Allianspartiet blivit polisanmäld och åtalad. Domen ska falla i mitten av juni.

Ur Sydsvenskan den 30/5 -07:

"RÄTTEGÅNG MOT BURLÖVSPOLITIKER

Syftet med den motion om hemlösa som Allianspartiets Dahn Pettersson lämnade till kommunfullmäktige var att sprida missaktning mot folkgrupp. Därför ska han dömas till böter, ansåg åklagaren under rättegången på måndagsförmiddagen. Domen faller om två veckor.

Burlövspolitikern Dahn Pettersson åtalades för hets mot folkgrupp efter att han lämnat in en motion om hemlöshet till kommunfullmäktige. I motionen hävdar han att uteliggarna blir fler eftersom heroinsmugglingen ökar. Enligt hans motion är den stora mängden kosovoalbanska invandrare i Sverige en viktig anledning till detta.

"...motionen bland annat hade skickats till alla fullmäktigeledamöter och ersättare. Det innebär att motionen i lagens mening är ett meddelande som har spridits. Frågan som tingsrätten skall ta ställning till är om innehållet i motionen kan bedömas som hets mot folkgrupp.

Enligt åklagaren är motionens huvudsakliga syfte att uttrycka missaktning mot flyktingar i allmänhet och kosovoalbaner som etnisk grupp i synnerhet, inte att slå vakt om de hemlösa.

- Motionen använder en retorik som är väldigt vanlig när det gäller de nya politiska partierna som är negativa till invandring. Man vill uppnå sitt mål genom att ställa olika grupper mot varandra, man ställer invandrare mot pensionärer eller arbetslösa."

Ur SR:s webbsida:

"Polisen har gjort en anmälan efter att ha läst Dahn Petterssons motion till kommunfullmäktige, skriver tidningen Sydsvenskan. Enligt tidningen hävdar Dahn Pettersson i sin motion att 95 procent av allt heroin som konsumeras i Sverige tas in av kosovoalbaner."

"Kommunstyrelsen kom fram till att motionen skulle avslås, men Lars Johnson fortsatte att undra och kontaktade polisen för att kontrollera om uppgifterna i motionen stämde.

- Sitter man i fullmäktige och lämnar in motioner så måste det finnas någon sorts sanningshalt i de siffror man lämnar in. Eftersom Dahn Pettersson hävdar att han fått sina uppgifter från polisen så ringde jag polisen för att kolla, säger Lars Johnson.

Det visade sig att Dahn Pettersson siffror inte hade någonting med verkligheten att göra. Däremot ville polisen gärna se motionen. När biträdande polisområdeschefen Mikael Storm hade läst motionen kom han fram till att det troligen rörde sig om hets mot folkgrupp."

Det är självklart önskvärt att faktapåståenden i en motion är riktiga, men ska sådant leda till åtal? Det bör vara en sak för den politiska debatten att ställa politiskt valda till ansvar för deras agerande, inte för polis och domstolar!

Vad gäller det här aktuella påståendet i motionen är det uppenbart felaktigt. Ser man däremot till narkotikabrott i allmänhet och gruppen invandrare som helhet är överrpresentationen tydlig. Det framgick senast av BRÅ-rapporten 2005.

Eftersom frågan nu blivit aktuell bör polisen presentera de siffror man har, kring den faktiska verkligheten: för olika grupper och uppdelat på olika typer av narkotika. Gärna även uppdelat på olika regioner i Sverige.

Åklagaren grundar dock inte sin argumentering på den felaktiga sakuppgiften i motionen, åklagaren fokuserar på motionärens syften. Det resonemanget skulle ju kunna föras även om motionen undvikit oriktiga sifferuppgifter.

Motionären gör en koppling mellan hemlösas situation och invandringen, han vill således minska invandringen för att kunna förbättra för de hemlösa. Det kan sägas vara ett syfte med motionen att plädera för minskad invandring.

Detta vill åklagaren i den aktuella rättegången kriminalisera!

Vad bli nästa steg? Förbud för Sverigedemokraterna att kandidera i 2010 års riksdagsval? Åtal mot Jimmie Åkesson?

Så här säger ju åklagaren: - Motionen använder en retorik som är väldigt vanlig när det gäller de nya politiska partierna som är negativa till invandring. Man vill uppnå sitt mål genom att ställa olika grupper mot varandra, man ställer invandrare mot pensionärer eller arbetslösa."

SD hävdar att budgetutrymmen är begränsade och att samband finns mellan inkomster och utgifter. SD utgår från att det finns s.a.s. en samhällsekonomisk kaka, och att det blir mindre över till andra om vissa grupper kapar åt sig större tårtbitar.

Detta är inte främst en åsikt - det är konstaterande av ett faktum.

Det kan föra långt om juridiken här ger sig in och ska bestämma vilken verklighet som det är tillåtet för medborgarna att se!

 

Den 7 juni 2007:

Korrekt om Labero

För någon månad sedan hamnade Joe Labero, trollkonstnär och underhållare, i rubrikerna. Ett skolexempel på fenomenet politisk korrekthet - där fakta och värderingar blandas ihop!

Labero hade gjort ett uttalande om att man inte kan få ha egen show i Las Vegas "om man inte är homosexuell, jude eller amerikan". I samma intervju sade han att makten i Las Vegas innehas av "judiska businessyndikat, amerikanska dollarmiljonärer och homosexuella artistbokare".

Det blev ett "ramaskri".

Rubrik i Metro den 11/5 -07: "RFSL RASAR MOT LABERO".

RFSL:s förbundsordförande, Sören Andersson, fann Laberos uttalande "väldigt nedsättande". Han förklarade vidare: "Hans uttalande ger uttryck för antisemitism och homofobi."

Det hela slutade med en total "pudel" från Labero. Han ångrade djupt sitt uttalande, det var helt omdömseslöst, han måste ha fått "hjärnsläpp", osv.

Men i sak hade ju Labero bara gjort två påståenden om verkligheten:

1. De tre utpekade grupperna hade mycket makt i Las Vegas. Inte alla individer som ingår i grupperna, men där fanns tre maktgrupper, bestående av judar, rika amerikaner respektive homosexuella.

2. De tre maktgrupperna använde denna makt till att utestänga individer ur andra grupper.

Det är påståenden som åtminstone i princip kan kontrolleras, för att finna om de stämmer med verkligheten:

• vilka är det som i praktiken framträder i Las Vegas?

• vilka andra har försökt få framträda där, men nekats den möjligheten?

Laberos uttalande rymmer en värdering såtillvida att han uttrycker ett ogillande med att

a) han själv inte får framträda i Las Vegas

b) också andra, vilka heller inte tillhör de tre maktgrupperna, nekas.

Labero talade om en typ av diskriminering. Han riktade kritik mot dem som har makten i Las Vegas.

Frågan borde då snarare bli:

- vilken grund har Labero för sitt påstående?

- Vad kan han anföra för att belägga det?

- Stämmer det, eller stämmer det inte?

Sådana frågeställningar vill de politiskt korrekta dock undvika. På ett tidigt stadium sätter man stopp för fritt tänkande. Vissa grupper ska helt enkelt vara fredade från kritisk granskning.

 

Den 2 juni 2007:

Betald TV-licens

Antag att Estonia förliste precis så som den officiella/politiska förklaringen gör gällande - bogvisiret lossnade under färd, osv.

Antag att detta "etiska råd" med sin betongövertäckning av fartygsvraket, dykförbud och "gravfrid" inte tillkommit för att dölja något.

Antag att inga vapentransporter skedde med Estonia under olycksfärden den 28 september 1994.

Det är ändå klarlagt att:

• vapentransporter tidigare hade gått med Estonia

• detta var och är emot gällande regler - vapen får inte transporteras på passagerarfartyg i linjetrafik

• Carl Bildt var ansvarig statsminister på den tiden.

Obetald TV-licens diskvalificerar för att ingå som minister i en regering under Fredrik Reinfeldt, det vet vi också.

Tydligen har Carl Bildt betalt sin TV-licens.

 

 

 

 

 

 

 

 

Juni 2007