Invandrare

Den högsta andelen utrikes födda har Borlänge. I absoluta tal blir den förstaplats än tydligare, eftersom Borlänge är den näst största kommunen i folkmängd.

Generellt är det kommuner i söder, gränsande till Västmanland, som har högst andel invandrare.

Bland kommunerna i Siljansregionen kommer Orsa först.

Ser man till enbart invandrare från länder utanför Norden blir Borlänges särställning än tydligare.

Här rycker Falun upp till en andraplats.

Älvdalen kommer även här sist.


Här bekräftas det ovan konstaterade, om Borlänges absoluta särställning.

Närmast efter Borlänge kommer Falun, Avesta och Ludvika.


  Startsidan, Jan Millds hemsida