SD-röster i Dalarna

I riksdagsvalet 2010 ökade andelen röster på Sverigedemokraterna i Dalarna från 2,8% till 7,0%, dvs en ökning med 4,2 procentenheter eller med 150%.

Det var en kraftigare ökning än i landet som helhet.

Särskilt många röster fick SD i Borlänge: i riksdagsvalet 9,3%.

I kommunalvalet än mer - 10,9% - vilket ger 7 mandat i kommunfullmäktige.

Störst andel röster i riksdagsvalet 2010 fick Sverigedemokraterna i Borlänge, Orsa och Hedemora:

Störst procentuell ökning i förhållande till riksdagsvalet 2006 skedde i Mora, Säter (grannkommun till Borlänge) och Smedjebacken:

Det sista diagrammet tar här upp Dalarna som helhet och de sex ovannämnda kommunerna, jämförelsen 2006 och 2010:

 


  Startsidan, Jan Millds hemsida