"Dialog om invandringen?" :

pris 200 kr, postgiro 807330-6
Följebrev

Med utskick till redaktioner av boken"Dialog om invandringen?" bifogas följande brev:


De som kritiserat invandringspolitiken i Sverige har alltsedan 1980-talet framstått som högerextrema och antidemokratiska, de har anklagats för nazi-kopplingar eller för att vara brottsbelastade. Av det skälet har de inte givits plats i det offentliga samtalet. Det vore att legitimera dem, har man ansett.

Men vad händer om kritiker utan varje form av sådana kopplingar eller belastning presenterar sig? Kan det då bli en sakdiskussion?

Denna bok ska i första hand ses som en dokumentation av försöket Blågula frågor, med redovisningar av erfarenheter från en verksamhet som pågått under åtta år.

Den kan också ses som ett vittnesmål om hur yttrandefriheten i Sverige fungerar. Den finns - men bara för för dem som har "rätt" åsikter.

Boken kan överhuvudtaget ses som ett vittnesmål om hur massmedia i Sverige fungerar. Media har makten att upphöja vemsomhelst till helgon och förvandla vemsomhelst till skurk - och man tvekar inte att göra det.

I efterhand kan en och annan undra: hur gick det till, när vårt land förvandlades till ett Absurdistan? Fanns det inga som försökte säga ifrån? Det gjorde det alltså. Valet att skriva om enbart min och Anders Sundholms verksamhet genom Blågula frågor ska inte tolkas som att vi ser oss själva som de enda eller ens de främsta invandringskritikerna. Det finns även många andra som varit verksamma, somliga hade redan hållit på i flera år när vi började. I denna kamp finns åtskilliga hjältar och hjältinnor - personer som på olika sätt fått göra uppoffringar och ta stryk för sitt engagemang.

Varför finns inget starkt invandringskritiskt parti i Sverige, när Danmark, Norge och många andra länder i Västeuropa har sådana partier i sina parlament? En förklaring ligger i det svenska samhällsklimatet, med likriktning inom massmedia och förtryck av dissidenter. Bristerna i grundläggande demokratiska fri- och rättigheter, som mötesfrihet och yttrandefrihet, gör det svårt för en opposition att nå ut.

Om detta samhällsklimat vittnar denna bok - "DIALOG OM INVANDRINGEN? Dokumentation av ett försök".

Västerhaninge, den 7 juli 2002
Jan Milld


"Dialog om invandringen?" ges ut av Förlaget Mångfald och kan beställas från postgiro 80 73 30 - 6 (Jan Milld). Priset blir 200 kr, inklusive moms och frakt.


 Se vidare:

Innehåll


  Startsidan, Jan Millds hemsida