EU-filmer

EU 1: Vägen framåt

EU2: Med folkligt mandat?

EU 3a: Påverka EU? Vision och verklighet (före inträdet)
EU 3b: Påverka EU? Vision och verklighet (efter inträdet)


EU 4: Superstaten 

 

  Startsidan, Jan Millds hemsida