Antag att...

En liten sagoberättelse, hämtad direkt ur overkligheten:


ANTAG ATT i delstaten Florida finns en stor grupp spansktalande, främst kubaner. Vi kan kalla dem floridakubaner.

Antag att dessa floridakubaner gradvis kommit att öka sin andel av befolkningen i Florida - genom hög nativitet och inflyttning från Kuba, i kombination med att angloamerikaner flyttat ut. Snart utgör de majoritet.

Antag att floridakubanerna för något decennium sedan kunde genomdriva krav på tvåspråkighet i Florida. Dvs för att inneha en tjänst måste man kunna både engelska och spanska. Eftersom floridakubanerna var tvåspråkiga medan angloamerikanerna sällan var det, gav detta ett försteg på arbetsmarknaden.

Antag att angloamerikaner i vardagslivet började känna sig utfrusna. Antag att det dessutom skedde våldsdåd och övergrepp mot angloamerikaner, i tilltagande omfattning. Antag att de vantrivdes alltmer och kände sig otrygga. Antag att utflyttningen av angloamerikaner från Florida tilltog.

Snart utgör floridakubanerna 90% av delstatens befolkning, och man kräver självständighet för Florida. Inte självstyre inom ramen för USA, utan full självständighet, Florida ska lämna USA.

Detta vill Washington inte gå med på. Angloamerikanerna har inte glömt sin historia. Kriget 1861-65 var det blodigaste i landets historia. Tusen och åter tusen angloamerikaner offrade sina liv just för att Florida och andra sydstater skulle bli kvar inom unionen.

En politisk massrörelse växer nu fram bland floridakubanerna, det hålls demonstrationer och manifestationer. Detta leder till sammandrabbningar med angloamerikansk polis, som går hårt fram. Många arresteras och misshandlas. Det blir en upptrappad spiral av förtryck och våld, och många floridakubaner söker asyl i utlandet.

Snart får den fredliga massrörelsen konkurrens. Ett antal unga floridakubaner i exil startar FBA - Floridas Befrielse-Armé. FBA har genast god tillgång till vapen, som levereras nattetid med båtar från Kuba. Finansieringen är oklar, men uppenbarligen kommer en del från narkotikahandel och annan internationell brottslighet.

FBA genomför ett stort antal aktioner över hela Florida. Polisstationer bränns ned, angloamerikanska tjänstemän mördas, bombdåd genomförs.

Svaret från angloamerikanerna - som har en tradition av våld, alltsedan indiankrigen - blir nu massivt. Floridakubaner fördrivs från sina hus, hela byar bränns ned, ett stor antal floridakubaner mördas. FBA jagas iväg från nästan hela Florida.

De flyende och lidande blir till bilder i TV, som visas runtom i världen varje dag. Reaktionen låter inte vänta på sig. Världsopinionen kräver ingripande. Kina och Ryssland - sammanslutna i Östra Försvars-Alliansen (ÖFA) - hotar bomba, om inte Washington drar bort sina trupper från Florida. Inför detta hot ger Washington efter, på villkor att FBA också håller sina väpnade grupper borta.

Det dröjer dock inte länge, innan FBA åter besatt de områden som de angloamerikanska trupperna lämnat. Resultatet blir så småningom en ny angloamerikansk offensiv, denna gång än mer våldsam. Ett stort antal floridakubaner fördrivs, man kan tala om etnisk rensning.

Nya bombhot från ÖFA. Nu kräver man att Washington undertecknar en överenskommelse med innebörden att befolkningen i Florida inom fem år själv ska få avgöra om de vill tillhöra USA eller inte. FBA har redan undertecknat.

Denna gång vägrar Washington att ge efter för det rysk-kinesiska bombhotet. Resultatet blir att ÖFA börjar bomba över hela USA.

Washingtons svar blir en upptrappad offensiv i Florida. En stor andel av den floridakubanska befolkningen fördrivs.

Flyktingströmmarna blir till nya TV-bilder och opinionen i Ryssland och Kina kräver intensifierat bombande. Allt av värde i USA ska förstöras, förklarar en talesman för försvarsalliansen.


 Läs vidare:

Vad gör NATO?

BALKAN


  Jan Millds hemsida
Millds blogg
  MILLT SAGT