Tolerante José:

Vilken intolerans ska tolereras?

Ska krav på repressiva åtgärder mot dissidenter ersätta en saklig debatt?

Tidigare har Kurdo Baksi profilerat sig genom att kräva straffrättsliga åtgärder mot Kajsa Ekholm-Friedman. Nu går Jose Alberto Diaz, i Aftonbladet den 2 juni, ut med krav på yrkesförbud för Kenneth Sandberg, handläggare på Invandrarverket.

Det är naturligtvis allvarligt att kräva att en person ska berövas sin anställning. Gör man detta, då måste man rimligen kunna motivera det. Det gör inte Diaz.

Han skriver att Sandberg har "invandrarfientliga åsikter", men belägger inte detta påstående med ett enda exempel. Det säger något om debattklimatet i Sverige på 1990-talet, att något sådant överhuvudtaget kan ske!

Frågan är om vi inte här tangerar det kanske enskilt viktigaste argumentet mot den hittills förda invandringspolitiken: den har medverkat till att vi fått ett förgiftat debattklimat, den leder till hot mot demokratiska rättigheter för medborgarna i landet.

Diaz argumenterar att Sandbergs befattning som handläggare av asylärenden gör saken särskilt känslig, men kan det beläggas att ärenden där han varit inkopplad har resulterat i felaktiga beslut? Det påstår inte Diaz, tydligen ska misstanken räcka.

Diaz resonemang stannar dock inte vid detta. Rubriken på hans artikel lyder: "Kan man vara lärare, läkare, domare, socialsekreterare och samtidigt rasist?" Diaz menar att dessa befattningar medför möten med människor från andra kulturer - då bör de inte innehas av "rasister".

Men listan på yrken som medför kontakter med andra människor kan göras betydligt längre än så. Den kan omfatta även affärsbiträden, bibliotekspersonal, bussförare, poliser, postkassörskor, sjuksköterskor, mm.

Samtidigt har ju "rasist" blivit ett allt vidare begrepp. Nu är det synonymt med i stort sett "en som önskar en restriktivare invandringspolitik". Vilket är vad en majoritet av svenska folket, enligt flera opinionsmätningar, önskar.

Det kan bli många som i förlängningen drabbas av Diaz yrkesförbud. Märkligt nog pläderar han samtidigt för "tolerans". Tydligen råder här en form av språkförbistring...

Jan Milld


Denna artikel har sänts in till Aftonbladet den 3 juni -97, Några dagar senare kom den i retur, med följande rader:

"Vi tackar för erbjudandet att publicera din artikel på sidan 3 i Aftonbladet. Tyvärr är utrymmet begränsat och kön av skribenter lång. Därför får du ditt material i retur.

Med vänlig hälsning

Kristina Kamp / e.u."


  Startsidan, Jan Millds hemsida