Häv blockaden mot Kuba!

När det gäller Kuba har Pierre Schori tidigt profilerat sig positiv till den kubanska revolutionen. Fortfarande märks en solidaritetskänsla från hans sida, gentemot det kubanska folket.

Idag är Kuba utsatt för en ekonomiska blockad från USA, och det kubanska folket lider nöd. USA vill till varje pris krossa Castroregimen.

Officiellt är motivet från president Clinton att Castros Kuba inte är tillräckligt demokratiskt. Det är i och för sig sant, att det inte är en demokrati. Sant, att där nu förekommer förtryck av oliktänkande.

Från USA:s sida är det inte desto mindre ett hyckleri. USA har tidigare aldrig haft något problem att stödja blodiga föryckarregimer. Tag bara El Salvador. Bara under 80-talet, efter mordet på ärkebiskop Romero, mördades 60.000 människor - ofta genom tortyr. Detta hade inte kunnat ske utan USA:s medgivande. USA:s egna förbrytelser mot mänskliga rättigheter skulle också kunna bli en lång lista, men det är ju segraren som skriver historien. Makt ger rätt.

Än idag finns massor av länder i världen med förtryck, Kuba är inte ensamt. Varför riktas då USA-blockaden mot just Kuba? Uppenbarligen handlar det om hämnd, man vill göra upp räkningen med en ett litet land som vågat sticka upp mot supermakten.

Men för oss som hävdar svenska folkets rätt till självständighet, till ett eget land, bör det vara naturligt att reagera när USA ger sig på Kuba.

En majoritet av det kubanska folket är idag förmodligen castro-motståndare. Men en majoritet är förmodligen också motståndare till blockaden och till USA:s imperialism.

Solidaritet med Kuba - häv blockaden!

Och heder åt Pierre Schori.


  Startsidan, Jan Millds hemsida