• Stora ryska kriget 1554-57

Segrare: Sverige.

Svensk regent: Gustav Vasa.


• Andra polska kriget 1600-29

Segrare: Sverige.

Svensk regent: Karl IX och Gustav II Adolf.


• De la Gardieska fälttåget 1609-10

Segrare: Polen och ryska upprorsmän.

Svensk regent: Karl IX.


• Ingermanländska kriget 1610-17

Segrare: Sverige.

Svensk regent: Karl IX och Gustav II Adolf.


• Trettioåriga kriget 1630-48

Segrare: Sverige och Frankrike.

Svensk regent: Gustav II Adolf och drottning Kristina.


• Torstenssonskriget 1643-45

Segrare: Sverige.

Svensk regent: drottning Kristina.


• Första bremiska kriget 1654

Segrare: Sverige.

Svensk regent: Karl X Gustav.


• Kar X Gustavs första polska krig 1655-60

Segrare: Polen.

Svensk regent: Karl X Gustav.

Ur Herman Lindqvists bok "När Sverige blev stormakt":

"Det polska kriget var ett krig som få vill minnas. Dess mål var att stycka ett grannland som inget illa gjort. Svenskarna kom till Polen med polska förrädare av typ Kristinagunstlingen Radziejowski i spetsen och de flesta av de stora framgångarna ända in i Warszawa fick svenskarna inte så mycket med egna medel som tack vare polska medlöpare."

"Segern var vår, polske kungen hade flytt, men den var, trots alla hjältedåd och ärofulla uppoffringar, meningslös. Vad hjälpte det att man en gång kunde tåga in i Warszawa om man inte hade kontrollen över resten av landet och hela befolkningen och framförallt inte orkade jaga efter kungen och tvinga honom till kapitulation?"


• Karl X Gustavs andra danska krig 1658-60

Segrare: Danmark.

Svensk regent: Karl X Gustav och Karl XI.


• Andra bremiska kriget 1666

Segrare: Bremen.

Svensk regent: Karl IX.


• Karl XI:s krig 1674-79

Sverige dras in i ett krig mot Brandenburg, tillhör där angriparna. Den delen av kriget förloras av Frankrike, och Sverige som dess allierad.

Danmark tillhör den motsatta alliansen och går 1676 in i Skåne. I detta krig mot Danmark segrar Sverige, genom framförallt slaget vid Lund.

Svensk regent: Karl XI


• Hattarnas ryska krig 1741-43

Segrare: Ryssland.

Svensk regent: Fredrik I.

Ur Herman Lindqvists bok "Nyttan och nöjet":

"Detta krig som skulle bli ett så lysande företag blev något helt annat. Finland var förlorat. Hela armén var krossad. Tusentals människor hade dött. Kriget hade kostat elva miljoner daler silvermynt. Fälttåget 1742 var bland de ömkligaste och skamligaste i Sveriges och Finlands gemensamma, långa krigshistoria. Kriget blir desto ynkligare mot bakgrunden av den storsvulstiga retorik som utvecklades bara några månader tidigare."

(se även här)


• Pommerska kriget 1757-62

Segrare: Preussen.

Sverige kom lindrigt undan, då Sveriges drottning - Lovisa Ulrika - var syster till Fredrik II av Preussen.

Svensk regent: Adolf Fredrik.


• Gustav III:s ryska krig 1788-90

Segrare: oavgjort, men svenskt oberoende från Ryssland stärkt

Svensk regent: Gustav III.


• Gustav IV Adolfs krig mot Napoleon 1805-10

Segrare: Frankrike.

Svensk regent: Gustav IV Adolf och Karl XIII.


• Karl Johans krig mot Napoleon 1813-14

Segrare: Sverige

Svensk regent: Karl XIII.


• Kampanjen mot Norge 1814

Segrare: Sverige.

Svensk regent: Karl XIII.


Jan Milld, den 28.1.2007

 

Svenska angreppskrig

Följande krig kan från svensk sida räknas som angreppskrig, dvs det var Sverige som startade kriget: