Barnvagnskriget

Bakgrundx:

Antalet muslimer i Sverige, invandrade från fjärran länder, har på bara några decennier kommit upp i närmare en halv miljon.

Ökningen fortsätter, genom dels massinvandringen, dels en hög nativitet. Fortsätter denna utveckling blir det bara en tidsfråga, innan etniska svenskar förvandlats till en minoritet i Sverige.

Till bilden hör att många av de invandrade muslimerna till Sverige tar med sig antidemokratiska värderingar från de länder som de flytt ifrån.

Sverige satsade en gång miljarder varje år på ett militärt försvar, för att skydda Sveriges gränser från en invasion. Vad vi nu ser är ändå en invasion, men av annat slag.

Man kommer inte med stridsvagnar, utan med barnvagnar...

Se vidare:

Underkastelse