Stockholms-Bob

Bakgrundx:

En notorsk förnekare - brottsförnekare. Det är ingen överdrift att så karaktärisera Jerzy Sarnecki, kriminolog och ständigt återkommande i TV-rutan.

Han påminner om "Bagdad-Bob", Saddam Husseins propagandachef vid USA:s invasion av Irak. Ännu när de amerikanska stridsvagnarna kunde ses rulla fram i bakgrunden hävdade han kategoriskt att USA-trupperna var på reträtt.


Se även:

Brottsförnekarna

Jerzy ger förklaringen