Flyktingbarn?

Bakgrundx:

Kommer de med en namnlapp runt halsen, som finska krigsbarn på 1940-talet?

Hur många av dem är överhuvudtaget yngre än 17 år - ens enligt vad de själva uppger?


Hjälp de ensamma flykting-barnen som ankommit till Sverige!

Så lyder de politiskt korrektas fältrop.

• I själva verket är de inte så ensamma. De har skickats till Sverige i organiserade former och med ett bestämt syfte - nämligen att baxa in fler bidragsmjölkare till Sverige.

• Det kan heller inte sägas vara fråga om flyktingar. Det är bara utlänningar som "söker ett bättre liv", som pk-iterna stundom själva uttrycker saken.

• Det är inte ens fråga om barn. Snarare är det fråga om vuxna män - stora nog att t ex sparka ihjäl en "svenne".

Även enligt egen utsago är det ofta 17-åringar, men den verkliga åldern kan ju vara högre. Uppvisande av id-handlingar förekommer sällan.

Läs vidare:

Ensamkommande flyktingbarn

Höglund om SVT