Folkomröstningar

Bakgrundx:

Vad anser svenska folket om den förda invandringspolitiken och det mångkulturella projektet?

Någon folkomröstning i frågan har inte hållts, men ska man döma av resultaten i de allmänna valen är stödet helt överväldigande. 97% röstade i riksdagsvalet 2007 på partier som stöder projektet.

Bilden är dock inte entydig. I den permanenta folkomröstning som hela tiden pågår i denna fråga uttalar ju svenskarna en rakt motsatt uppfattning. Det handlar här om den omröstning, där man röstar med fötterna.

Där invandrare flyttar in, där flyttar svenskar ut. Därav den så markanta invandrartätheten i Rosengård, Södertälje, Tensta-Rinkeby m.fl. områden.

Svenskarna röstar både genom val av bostadsområde och genom val av skola för sina barn.


Men det handlar inte om bara om flytt till andra delar av Sverige.

Alltfler svenskar tar steget att flytta utomlands, att emigrera. Till Danmark eller andra delar av EU. Eller till avlägsna västländer som USA och Kanada, Australien eller Nya Zealand.

Utvandringen från Sverige slår ständig nya rekord. År 2006 utvandrade 44.000 svenskar. Så hög har emigrationen inte varit sedan 1892!

Även invandringen slår redan svårslagna rekord. År 2006 invandrade 95.000 personer till Sverige!

De flesta kommer från Asien eller Afrika. Irakier och somalier är de största invandrargrupperna.

Det svenska folket är på väg att bytas ut.