Fartyget Sverige -

på katastrofkurs

Bakgrundx:

Vad socialdemokraternas partisekreterare Marita Ulvskog än säger, så föreligger det samband mellan utgifter och inkomster i kommunala budgetar.

Det finns också samband mellan olika utgifter - spenderar man mer på ett område blir det mindre över till andra områden.

Det finns dessutom samband mellan den skenande fjärrinvandringen och den skenande våldsbrottsligheten i Sverige.

I andra sammanhang berömmer sig (s) av att sitta inne med en "helhetssyn", men här förespråkar man raka motsatsen!

Regeringen har nu gjort en ansats att slå in på en litet mer restriktiv linje beträffande den massiva anhörginvandringen - och vad händer?

Jo, från såväl massmedia som den socialdemokratiska oppositionen hörs ett ramaskri.

I jämförelse med den katastrof som fartyget Sverige nu går emot, i hög fart, var Estoniakatastrofen en bagatell!

Se även:

Extrem generositet

We want Sweden!


FAKTABANKEN

GAMMAL I SVERIGE

LÅGINTENSIVT KRIG

INVANDRINGENS KOSTNADER