Grodkok

Bakgrundx:

 

 

Resurserna är begränsade. När invandringen kostar alltmer så betyder det att satsnignar på olika andra utgiftsområden måste minska.

Invandringen fungerar som gökunge, vilken tränger undan annat.

Till detta sker en utdragen tillvänjningsprocess. Likt man sakta kan koka en groda i vatten utan att den reagerar, finns risken att något motsvarande sker med svenska folket.