Pengar från himlen

Bakgrundx:

När man inte mjölkar skattebetalarna på bidragsmedel kan man gå till Allmänna Arvsfonden för att få pengar från avlidna svenskar.

Det har Expo gjort. Även till ett batteri av andra projekt mot "främlingsfientlighet och rasism" har dessa svenskar - från sin himmel - fått släppa till mycket medel.

Många är de, som vill vara med om att få en del av kakan. Likt gökungar gapar de efter ständigt mer.

Nyamko Sabuni stängde ett av dessa gökbon, upprättat av Mona Sahlin - "Centrum mot rasism". Nu är hon mordhotad.


Tillgångarna i Allmänna Arvsfonden kommer från avlidna svenskar som inte haft några anhöriga som arvingar och heller inte testamenterat till något ändamål.

MEN ÄVEN OM man i sitt testamente givit uttryck för en bestämd önskan, är det ingen garanti att pengarna gå till detta ändamål. Så var fallet med en dam i Skåne, som ville donera medel till vård av etniska svenskar.

De politiskt korrekta använder gärna honnörsord som "respekt" och" tolerans", men det är bara tomma ord. Många av de avlidna skulle nog "vända sig i sina gravar", om de fick klart för sig hur deras pengar används!

Rimligt vore naturligtvis att:

• Allmänna Arvsfondens medel i möjligaste mån gick till icke kontroversiella ändamål.

• uttryckliga önskemål från en avliden respekteras!


Se även:

Allah ska med

Bakom ljuset?

Kulturrevolution

Sju partier (1)

Sju partier (2)

Små grodorna

Socialdemokraterna

Trojkan

Toblerone

Tänka nytt?

Vallok

Mona på BGF

 


Arvsfonden

CMR (1)

CMR (2)

Gringoekonomi

Pengar från himlen?