Islamisering

Bakgrundx:

 

Andelen muslimer i såväl Sverige som övriga Europa ökar snabbt, genom dels massinvandringen från MENA-länder, dels den höga nativiteten bland muslimer.