Kejsare Westerberg

Bakgrundx:

Bengt Westerberg tillhör dem som förnekar det uppenbara, nämligen sambandet mellan den omfattande invandringen och de omfattande integrationsproblemen.

Ett granskande TV-program om invandringen och integrationen skulle ha kunnat visa att kejsaren är naken!


Bengt Westerberg berömmer sig av att på ett tidigt stadium har "tagit debatten" med invandringskritiker - med hans egen vokabulär "de främlingsfientliga". Senast i "Uppdrag granskning" den 12/9 -07.

Ett demokratiskt ideal är ju "det goda samtalet". Därvid inte bara låter man varandra tala till punkt. Man lyssnar dessutom på vad andra har att säga, och gör ett ärligt försök att förstå. Ja, man kan till och med vara redo att ta intryck av det man hör. I varje fall tar man hänsyn till vad andra har sagt, och rimligen kan ha menat, i det man själv säger.

I en diskussion med många åhörare, där det gäller att övertyga så många som möjligt av dessa, blir det med nödvändighet mer fråga om en polemik. Inte desto mindre bör även denna vara saklig. Debattörerna ska sträva efter att inte tala förbi varandra, inte bara leverera slogans och stridsrop.

Bengt Westerberg har i sina möten med Bert Karlsson givit prov på hur han klipper av allt vettigt meningsutbyte genom att komma med grova anklagelser och föra in debatten på stickspår. Det skedde genom uttalandet att "Hitler skyllde alla problem på judarna - Ny Demokrati skyller/skyllde alla problem på invandrarna".

• För det första vinner en debatt om problem i Sverige idag på att kretsa kring läget i Sverige idag, inte Tyskland på 1930-talet.

• För det andra handlar det inte om "invandrarna" som något kollektiv att försöka skuldbelägga. En konstruktiv ansats måste ta sin utgångspunkt i den förda politiken och vad som kan vara ändamålsenligt för att komma tillrätta med de problem som föreligger.

Bengt Westerberg representerar motsatsen till både det goda samtalet och den demokratiska debatten.

Må vara att han "tog debatten", men han medverkade samtidigt till att ta våra pengar, försämra vår trygghet och underminera vår demokrati. Den förda invandringspolitiken har ju kostat oss svenskar 100-tals miljarder kronor.


Se även:

Insamlingsmål för Röda Korset

Hjälp Bengt Westerberg!

Upp ur soffan