Bli miljonär!

Bakgrundx:


Avgå, Bengt Westerberg!


Finansmannen Roger Akelius krävde i januari 2010 att Bengt Westerberg skulle avgå som Röda Korsets ordförande.

Storbråket bröt ut efter att Roger Akelius donerade 100 Mkr till SOS Barnbyar i Haiti och lämnade Röda Korset, som han tidigare stött. Akelius motiv för att stötta just SOS Barnbyar var att organisationens styrelse arbetade på frivillig grund.

Som jämförelse lyfter Röda Korsets ordförande Bengt Westerberg ett månatligt arvode på nästan 70.000 kronor, sammanlagt 822.000 kronor per år. Det är det största arvodet som någon av de största insamlingsorganisationerna betalar ut.

BW påstod att han gjort sig förtjänt av den höga lönen eftersom han påstår sig arbeta heltid som ordförande på Röda Korset.

Roger Akelius synade bluffen och fann att BW har ett antal extraknäck:
”Under full arbetstid på Röda korset hinner Westerberg dessutom med att tjäna in en extra miljon i styrelsearvoden från Bibliotekstjänst, Svenska Petroleuminstitutet, Cirkus Cirkör AB, Sveriges författarfond och Patientförsäkringsföreningen, dvs ett par miljoner i totalt arvode utöver fet avgångspension som folkvald”, konstaterade Akelius.


Se även:

Helgonet

Kejsaren

Röda Korset 1

Röda Korset 2

Springnotan