Nya hotbilder

Bakgrundx:

Sverige är på väg att bli en allt farligare granne.

Den okontrollerade invandringen från fjärran kulturområden skapar problem inte bara för befolkningen i Sverige, i förlängningen blir den till ett hot även mot folken i våra nordiska grannländer.

En medvetenhet om detta växer nu fram i Danmark och Finland.


Se även:

Danskt perspektiv på Sverige

Finskt perspektiv på Sverige

Europas dumstrutar

GBG