Rejäl pension

Bakgrundx:

Anitra Steen, statsministerfru och systembolagschef, har varit framgångsrik. Hon har rott iland ett pensionsavtal som överträffar det mesta - trots nu hård konkurrens!

Vid ATP-omröstningen 1957 använde socialdemokraterna en affisch om trygghet på ålderdomen för svenskar i allmänhet. Idag gäller det något annat...

Tidningen Affärsvärlden, den 14/3 -06:

"Anitra Steen har rätt att gå i pension vid 60 års ålder, år 2009. Hon kommer då att ha suttit på sin post i tio år. Och totalkostnaden ör Systembolaget och skattebetalarna kan bli hög. Det tidigare pensionsavtalet ger henne alltså rätt till 70 procent av slutlönen från år 2001, 1 660 000 kronor.

Beloppet är indexerat, det vill säga det räknas upp med inflationen. Sedan början av 2001 och fram till idag har konsumentprisindex KPI, stigit med cirka 7 procent. Räknat på en ökning på totalt 10 procent från 2001 till 2009 kommer den pensionsmedförande lönen ha stigit till drygt 1,8 miljoner. Det betyder att Anitra Steen får ut 1,3 miljoner om året eller totalt 28 miljoner om hon når medellivslängden 82 år."

"Totalkostnaden för Anitra Steens lön, förmåner, pensionspremier under vd-tiden samt pensionsbetalningar livet ut hamnar på minst 55 miljoner kronor, enligt Affärsvärlden. beräkningar. Det ger en totalkostnad för skattebetalarna på 5,5 miljoner varje år hon varit vd."

Anitra Steens otroliga pension inte bara kostar mycket för skattebetalarna skadar arbetsmoralen medborgare i allmänhet. Den bryter dessutom gällande regler.

Affärsvärlden:

"Avtalet strider mot statens riktlinjer på flera punkter. Där anges att pensionsåldern ska vara mellan 62 och 65 år. Högsta för förmånsbestämda pensioner är satt till 32,5% inkomster över 20 basbelopp."

Ändå godkändes pensionen för statsministerfrun.