År 2000, vecka 35

 

Integritet

Exemplen duggar allt tätare. Personer som av politiska skäl berövas sina arbeten eller hotas med avsked: Kenneth Sandberg, Bo Hofvander, läraren Jonas Lindholm i Södertälje och en annan lärare i Skåne. Nu senast gäller det Tommy Funebo, medlem i Sverigedemokraterna, som inte tillåts arbeta mer på Utlänningsnämnden.

När det gäller t ex fallet Sandberg har Invandrarverket energiskt förnekat att Sandberg avskedades på grund av sina åsikter - det handlade bara om "samarbetsproblem". I fallet Funebo hymlar man inte längre: nu handlar det om vederbörandes politiska åsikter.

Förtryckarna flyttar fram sina positioner. Först gällde det nazister, nu gäller det Sverigedemokrater. Imorgon gäller det kanske varje invandringskritiker och varje åsiktsavvikare.


STÅR DET någonstans i Sverigedemokraternas program att Sverige inte bör ansluta sig till Genevekonventionen, att vi inte ska ha en asylinstitution eller att förföljda inte ska få skydd? Nej, det gör det inte.

MEN ANTAG att mediabilden stämmer, att SD är allmänt främlingsfientligt och att dess medlemmar tycker illa om alla utlänningar. Som SD:are kanske Funebo då låter sina känslor slå igenom i sitt arbete?

Detta skulle i så fall märkas, och lätt kunna beläggas! Då skulle Funebo oftare än sina kollegor ha kommit fram till att utlänningar ska få nej på sina överklaganden till nämnden. Men så var det ju inte. Uppenbarligen har ingen kunnat finna något att anmärka på Funebos sätt att sköta sitt arbete.

DÅ ANFÖRS ett gummiargument: Funebo skadar nämndens anseende och asylsökande kan tappa förtroende för nämnden!

En människa skulle alltså få sparken, inte på grund av några sakliga skäl, utan därför att vissa personer bär på fördomar mot honom. 1)

Ja, inte ens det: man vet ju inte om ens om detta är fallet. Man bara tänker sig möjligheten att asylsökanden skulle ha sådana fördomar.

ÄVEN OM Sverigedemokraternas program innehöll krav på asylinstitutionens avskaffande skulle det inte behöva vara oförenligt med arbete på Utlänningsnämnden för en SD:are. Personen ifråga kan vilja se gällande regler ändrade, men ändå acceptera att arbeta under dem så länge de gäller.

Här förutsätts att Funebo inte skulle kunna ha integritet.

Vad blir logiken i ett sådant förhållningssätt? Kan någon medlem i något politiskt parti arbeta som lärare? Vederbörande skulle kanske utnyttja sin ställning för att politiskt indoktrinera barnen? Kan någon arbeta som polis, domare...?

Eller, för att hålla sig till Utlänningsnämnden: om ingen sverigedemokrat kan arbeta där - vad säger att en miljöpartist eller vänsterpartist kan göra det? Finns inte risken att medlemmar i dessa partier 2) skulle låta sina egna politiska åsikter slå igenom och säga ja till varje överklagan, oavsett hur ogrundad den är? 3)

Utlänningsnämndens avskedande av Tommy Funebo säger inte mycket om Funebo - däremot säger det något om nämnden, och om samhällsklimatet i Sverige år 2000.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) I andra sammanhang är man "på hugget" med särskilda upplysningkampanjer för att bekämpa fördomar. Varför inte göra så även här?

2) Partier som är mycket extrema. I praktiken förespråkar en fri invandring, samtidigt som maximala bidragsnivåer ska gälla.

3) Kanske dags för en närmare granskning av samtliga personer som arbetar med asylärenden - lyfta fram deras partisympatier och jämföra detta med deras rekommendationer till beslut. Det skulle kunna ge en antydan om huruvida vissa personer brister i integritet, samt om detta gäller särskilt medlemmar i vissa partier.

 


 

 Jan Millds hemsida
Millds blogg
  MILLT SAGT