År 2001, vecka 24

 

Utrökning

Vänsterpartiets ungdomsförbund, Ung Vänster, har valt en ny ordförande. Ali Esbati heter han, 24 år och född i Iran. "En intelligent retoriker, välartikulerad och röd som få", enligt DN den 25/5 -01.

Vid tillträdet deklarerade Ali Esbati att han vill "röka ut Östermalmsborna". Är det inte sådant, som i andra sammanhang kallas för "etnisk rensning"?

Tankarna går till insektsbekämpning. Löss och ohyra, är det så svenskarna på Östermalm ska uppfattas? Vad är det för människosyn som den nye UV-ordföranden har?

Antag att Sverigedemokraterna hade uttalat sig om "röka ut Rinkebyborna", hur skulle det då ha låtit i media? Det skulle garanterat ha talats om Zyklon-B och slutliga lösningar!


Om vi ser på alla de bostadsområden, där det nu bor nästan bara utlänningar 1) bodde ju från början svenskar. Hur gick det till, när svenskarna gav sig iväg? Röktes de ut? 2)

Här genomförde vi först ett bostadsbyggande i desperat takt ("Miljonprogrammet") för att bygga bort bostadsbristen. Nu bebos dessa bostäder av utlänningar och våra svenska ungdomar får bor kvar hemma. 3)


Esbatis rödhet manifesterades också i en annan deklaration. Han vill "smälla upp en flyktingförläggning på Stureplan". Med kännedom om vad det innebär för de kringboende att få en flyktingförläggning invid husknuten 4) klarnar konturerna av Esbatis utrökning...

Men redan utan en flyktingförläggning kan processen börja. Just Östermalm figurerade i Expressen den 27/5 -01, i en artikel om VÅLDET MOT VÅRA GAMLA. Gudrun, 89, blev dödad av en väskryckare. 5) Just äldre har blivit alltmer utsatta - vi har en kategori brottslingar som ger sig på framförallt de svagaste och mest försvarslösa.

Samtidigt har vi våldet mot våra unga, alla gaturånen - med rasistisk udd. Förövarna har utländsk bakgrund, offren är vanligen etniska svenskar, pojkar. Från myndigheter har de fått rådet att inte gå ut på kvällen. 6)


Det pågår också en annan utrökningsprocess i vårt samhälle. Taxeringsvärdena chockhöjs på många fastigheter, med konsekvensen att en del svenskar inte kan bo kvar där de är födda och uppvuxna. Skatten blir för hög.

Staten behöver inkomster för att finansiera sina utgifter - det finns ju områden, där det hela tiden krävs extra satsningar. Alltså tar man från dem som inte kan komma undan. Detta måste vara en omfördelningspolitik i röde Esbatis smak.


MIN FÖRSTA REFLEXION kring valet av Ali Esbati till ordförande för Ung Vänster var att det återspeglar det politiska ointresset och ungdomsförbundens kris - de har svårt att rekrytera kompetenta företrädare. Jag tänkte också att det kunde vara utslag av ett kvoteringstänkande - man vill ha just en invandrare i ledningen.

Nu undrar jag om det ändå inte kan stämma som DN skriver, att Esbati är intelligent. Det beror ju på vad han är ute efter, vad som är hans mål.

Är det ett samhälle med motsättningar och otrygghet han vill ha, då är Ali Esbati på rätt väg. Precis som Astudillo, Baksi, Fonseca och alla andra.

Skuldbelägg oss svenskar tills vi bara exploderar, det tycks vara deras linje.


 

 

 

 

 

 

 

1) Ska man inte använda begreppet "invandrare" istället? Många har ju förvärvat svenska medborgarskap, många är födda i Sverige.

Nej, begreppet "utlänning" är mer adekvat - vi har fått etniska enklaver, av människor som identifierar sig själva som annat än svenskar och har svag eller ingen lojalitet med Sverige.

2) Hur det kan ha gestaltat sig konkret är inte svårt att föreställa sig. Oljud även nattetid, och omöjligt att säga till, för då kallas man "rasist" och får bara dubbelt obehag. Nedskräpning, vandalisering och stölder i området.

3) När israelerna bygger nya bosättningar på palestinska områden är det åtminstone de själva som organiserar byggandet.

4) Där finns ju erfarenheter att gå till, flera sådana.

5) Gudrun hade noterat en bristande trygghet och beklagat sig för sina grannar, i tidningen hade hon läst om flera brott i sitt bostadsområde. Strax därpå blev hon själv offer.

6) "Die Strassen frei", som det sas i Tyskland på 30-talet.

 


 

 Jan Millds hemsida
Millds blogg
  MILLT SAGT