År 2004, mars

 

Talande tigande

De politiskt korrekta har länge använt "barnens bästa" som ett slags propagandamantra, positivt laddat. På motsvarande sätt utnyttjar de "etnisk rensning" som ett negativt laddat mantra, för att främja sina syften. I deras tappning har det blivit till "etnisk rensning" redan att försöka minska eller bättre kontrollera invandringen till Sverige.

Begreppet "etenisk rensning" går tillbaka till krigen i f.d. Jugoslavien under 1990-talen. I praktiken är det främst serberna som därvid tilldelats rollen som skurkar i media, det är främst serber som ställts inför rätta i Haag - trots att det är serber som mer än andra drivits på flykt från sina hem. Således har kustområdet Krajina just rensats på serber.

Så här beskriver Carl Bildt det inträffade i sin bok "Uppdrag FRED" (sidan 120):

"Kroatiska arméns beskjutning av Knin, huvudstaden i republiken Krajina, hade inget militärt syfte. Målet var att terrorisera befolkningen, så att den tvingades på flykt. Det som därefter skedde var att man systematiskt brände serbiska byar i område efter område. Detta var etnisk rensning, bedriven av en relativt välutrustad modern armé, medan stora delar av världen valde att titta åt andra hållet. Flyktingvågen blev massiv.

Närmare 200.000 människor drevs, på bara litet mer än en vecka, på flykt. Krajinaområdet så gott som tömdes på hela sin befolkning."


Några år senare kom Natos bombkrig mot Serbien 1999, med åtföljande NATO-ockupation av Kosovo. Ett krig som motiverades just med att "etnisk rensning" skulle motverkas.

Idag har vi facit. I Skånska Dagbladet den 28/1 -04 skriver Karin Wegestål, under rubriken "INGEN BRYR SIG":

"Betydligt mer än hundra ortodoxa, kristna kyrkor och kloster i Kosovo Metohija har förstörts under tiden Nato haft ansvaret för området.

Vi träffade en grupp serbiska män, som bodde i tält vid kyrkogården. De hade bott i byn och var nu där för att försöka återställa de vandaliserade familjegravarna.

De berättade att Natosoldater kommit till byn och meddelat innevånarna, att de inte kunde skydda dem. De var tvungna att ge sig därifrån och flydde, till släktingar och vänner, på säkert avstånd från byn.

När de vågade sig tillbaka för att se till sina hem, var allt sprängt, bränt och skövlat. Husdjuren, som de hade tvingats lämna, var ihjälslagna. Grannar, gamla föräldrar, släktingar och vänner som vägrat lämna sina hem, var döda. Tre av byns ledande personer hade avrättats med var sitt skott i pannen.

När den inhemska serbiska polisen tvingades bort från Kosovo, i juni 1999, steg mordfrekvensen till den högsta i världen. Tusentals serber, bosatta i Kosovo, har mördats eller 'försvunnit'. Inga kosovoalbanska gärningsmän har rannsakats eller dömts av Haagtribunalen."

"Mer än 250.000 kosovoserber tvingades 1999 fly från Kosovo till Serbien, där det redan fanns en miljon flyktingar från serbiska områden i Bosnien, Kroatien och hela den serbiskbefolkade republiken Kraijina."


Sedan 1930-talet har kommunikationstekniken utvecklats. Redan på Joseph Goebbels tid fanns högtalaranläggningar och radio, film och tryckteknik att tillgå. Idag finns även televisionen. Utnyttjas detta medium skrupelfritt blir konsekvenserna förödande. När propagandaprinciperna om ständig upprepning av vissa uppgifter i kombination med förtigande av andra, när rörliga bilder får verka, då får det genomslag.

Den av media förmedlade bilden av verkligheten kan naturligtvis aldrig bli identisk med verkligheten, däremellan måste ofrånkomligen finnas ett visst gap. En ambition borde ändå vara att minimera detta gap. Tyvärr saknas ofta denna ambition.

Den svenska televisionens tigande om vad som idag sker i Kosovo är talande.


 

 Se vidare:

Barnens bästa?

Etnisk rensning

Medias krig

Propaganda

 


 

  Jan Millds hemsida
Millds blogg
  MILLT SAGT