År 2008, nr 11

 

Nyanlända svenskar

Är man svensk medborgare, då är man svensk!

"Punkt slut", som det brukar heta på ledarsidorna.

Även om man just kommit till Sverige.

Även om man inte kan svenska.

Även om man har kvar sitt tidigare medborgarskap.

Även om man numera vistas i sitt tidigare, och riktiga, hemland.

Antag att ett antal svenskar reste till exempelvis Somalia. Efter några år i landet får de somaliska medborgarskap. De kan ingen somali, utan behöver tolk för att kunna göra sig förstådda. Dessutom har de kvar sina svenska medborgarskap. Sin kontakt med Sverige behåller de både genom täta resor hem, genom att titta på svenska TV-program och genom att umgås med varandra i Somalia. Någon kontakt med det somaliska samhället har de just inte.

Är de då att betrakta som en "afrikaner med svenskt ursprung"?

Skulle somalier i allmänhet komma att betrakta dem som somalier?

Naturligtvis inte! Absurditeten är redan här uppenbar.

Men det stannar nu inte vid detta. Ett annat begrepp som används i svenska massmedia är "nyanlända svenskar".
Första gången som jag kunde notera användningen av detta nyspråksbegrepp var 2001. Det gällde då lägenheter i Blackeberg, åt dessa "svenskar" som var nyligen anlända. Sedan dess har begreppet återkommit flera gånger i våra media.

Skulle man för ett ögonblick ta journalisterna på orden uppstår ju frågor:

Från vilka områden kommer dessa svenskar?

- Rör det sig om svenskar från Dagö i Estland?

- Från Svenskbyn i Ukraina?

- Från Oberá i Argentina?

Nej, klart är att de saknar rötter i Sverige, inte kan svenska och inte heller har svenska medborgarskap. Inte desto mindre ska de räknas som "svenskar".

Då uppstår frågan: när blir man svensk?

Uppenbarligen redan innan man fått svenskt medborgarskap.

Uppenbarligen även innan man fått uppehållstillstånd i Sverige.

Blir man svensk i det ögonblick som man passerar den svenska gränsen?
Eller sker metamorfosen redan i det ögonblick som man fattat sitt beslut att migrera till Sverige?

"Det finns inte vi och dom", brukar de politiskt korrekta predika.

Jag har tolkat detta som att man förnekar existensen av svenskar. Har jag då missuppfattat det hela?

Menar pk-iterna tvärtom, att alla människor på jorden i själva verket är svenskar?!


 Jan Millds hemsida
Millds blogg
  MILLT SAGT