År 2010, krönika 13

 

Auschwitz

I paketet av pk-indoktrinering, riktat mot svenska skolelever, ingår både utkommendering till manifestationer mot "främlingsfientlighet", arrangerande av uppsatstävlingar mot "rasism" och studieresor till Auschwitz i Polen.

Idén är att Auschwitz representerar den renodlade ondskan och genom besök där ska eleverna bli "vaccinerade" mot det som ledde fram till det som inträffade i Auschwitz.

Jag ska här bortse från sådana detaljer som om det var fyra eller en miljon judar som där miste livet, eller om de inrättning som där byggts efter kriget stämmer med hur det verkligen såg ut när verksamheten pågick. Jag utgår från att det som där hände utgjorde gigantiska övergrepp och något som inte får hända igen.

Med den utgångspunkten anmäler sig åtminstone två frågeställningar.

1.

Hur kunde nazisterna komma till makten i Tyskland och sedan driva utvecklingen mot denna krigskatastrof?

En del av förklaringen låg i Versaillesfreden, med ett gigantiskt krigsskadestånd och sedan fransk ockupation av Ruhrområdet. Tyskarna upplevde detta som övergrepp, det gav näring åt revanschistiska stämningar.

Till detta kom den svåra ekonomiska krisen, med galopperande inflation och massarbetslöshet. När människor inte har mat för dagen, då blir de desperata, redo att sträcka sig efter halmstrån.

Då finns ingen fungerande "vaccination" - man kan inte lyfta sig själv i håret.

2.

Auschwitz representerar övergrepp mot judar, men är bara judars lidande av betydelse?

Under Andra världskriget dödades åtminstone 20 miljoner ryssar, 6 miljoner polacker, 2 miljoner jugoslaver, osv.

Det talas om "alla människors lika värde", är då inte varje människoliv av samma betydelse? Ska vi inte reagera på krig och förföljelse överhuvudtaget, oavsett vilka som är offer och vilka som är förövare?
Som Auschwitz i praktiken fungerar har det givit judar politiskt handlingsutrymme att begå upprepade övergrepp mot palestinier. Vid Israels senaste intåg i Gaza användes fosforbomber mot civilbefolkningen där.

Som Auschwitz också fungerar i pk-regin har det sin udd mot invandringskritiker i Sverige. Man gör en koppling mellan övergreppen mot judar i Tyskland och Polen på 1930- och 40-talen och försöken att reglera invandringen till Sverige på 2000-talet.

Men vad blir det för samhälle vi går mot, med denna massiva fjärrinvandring varje år?

Vi får ett samhälle som faller sönder. Inte bara pga den ekonomiska belastningen och bostadsbristen, brottsligheten och skolans allt sämre resultat, utan också genom den etniska splittringen. Denna resulterar i brist på tillit och social sammanhållning.

Där finns ingen annan "vaccination" mot detta än stopp för vidare fjärrinvandring och en målmedveten politik för återvandring.

För att uppnå detta krävs en svensk kulturrevolution. Det måste ske en uppgörelse med den destruktiva och ansvarslösa "godheten".

En ogenomtänkt "generositet", som inte ser till helheten och inte bryr sig om långsiktiga konsekvenser är ägnad att resultera i det djupaste och mest oåterkalleliga elände.

Ett nytt Auschwitz, men i större format.

 Jan Millds hemsida
Millds blogg
  MILLT SAGT