År 2010, krönika 14

 

Behövs tidningar?

Det satt långt inne för mig, men jag har nu kommit fram till att det inte finns någon dagstidning i Sverige som jag vill ha.

Med jämna mellanrum blir jag uppringd av prenumerantvärvare från Dala-Demokraten. Varje gång ger jag dem samma raka besked: det handlar inte om pengar, det spelar ingen roll vilket extra-super-hyper-ultra-special-billigt pris de kan erbjuda. Jag vill bara inte ha tidningen, ens om den vore gratis.
Varför? Jo, därför att den är så extremt politiskt korrekt. Den kränker mig som läsare.

En sak är om en tidning på ledarplats driver en linje som jag inte sympatiserar med, det får man kanske ta. Men här upplåts helsidor på nyhetsplats till kampanjande för "mångkulturen" och mot den s.k. främlingsfientligheten. Ovanpå detta kan jag som engagerad läsare inte få in en insändare som genmäle på tokerierna. Bara en åsikt släpps fram.
Jag var under en period DD-prenumerant, men sade upp min prenumeration. I uttrycklig protest.

Detsamma gäller Falu-Kuriren. Också denna tidning har upplåtit sina nyhetssidor för pk-kampanjande och linjen på ledarplats är identiskt med Dala-Demokratens, när det gäller "mångkulturen".

Dock finns här en nyansskillnad. Falu-Kuriren tar in även kritiska insändare. Den har också publicerat en annons för vitboken, något som DD vägrat göra.

Detta leder över till Nationell Idag. En bekant till mig, NI-prenumerant, berättade nyligen att han sagt upp sin NI-prenumeration. I protest. Anledning: NI hade beskrivit Israels bordning av fartyg på väg till Gaza som “sjöröveri”.

I sak kan jag kanske ge honom rätt i att det inte var sjöröveri. Där fanns ju inget ekonomiskt motiv, man ville inte åt de ombordvarandes pengar. Men det var en bordning på internationellt vatten, med flera dödsoffer som följd. Jag tycker att det är illa nog, och att ett skarpt fördömande kan vara på sin plats.

Vad blir logiken i att reagera som en prinsessan-på-ärten och dra in sitt stöd så fort man får läsa något som man ogillar?

Jo, man begär att Nationell Idag aldrig ska skriva något som någon läsare kan ogilla. Vi får då en tidning som bli slätkammad och ointressant.

Vem vill läsa den? Vem kan då se någon anledning att vara prenumerant?

Vad vi behöver är naturligtvis en tidning som tar upp väsentligheter och talar klarspråk, som engagerar och berör. Det "pris" som varje prenumerant därvid måste vara redo att betala är att inte alltid bli struken medhårs, att emellanåt få läsa något som han/hon inte kan hålla med om. Läsa artiklar som ger anledning till reflexion eller inspiration att söka mer fakta i frågan.

PK-dagstidningar kan Sverige undvara, men inte en tidskrift som Nationell Idag. Den är ju unik, den fyller verkligen ett tomrum! Som Sveriges kulturminister konstaterat: “den har en annan agenda”.

Av i huvudsak två skäl bör NI stödjas:

1.

Vavra, Sanna och alla de andra har en begåvning, energi och kunskap utöver det vanliga. Dessa resurser ställer de till förfogande för ett oegennyttigt arbete, för Sveriges bästa. Detta är värt ett erkännande och en uppmuntran!

2.

Framförallt är det så att det behövs en tidning som folkbildar och opinionsbildar, organiserar och opponerar.

Det är allas vårt gemensamma ansvar att NI-projektet kan fortsätta.

 Jan Millds hemsida
Millds blogg
  MILLT SAGT