År 2009, nr 17

 

Underkastelser

“Islam” lär betyda “underkastelse”. I samband med alla de hotfulla eller direkt våldsamma reaktionerna på de danska Muhammedteckningarna år 2005-06 blev vi påminda om detta.
Mängder av muslimer underkände västerlänningars rätt att I sina egna länder tillämpa västerländska principer om yttrandefrihet. Den som avbildat profeten Muhammed hotades med avrättning.

I dagarna har vi blivit påminda om att muslimer inte är den enda grupp som av andra kräver underkastelse.

Låt mig ta det från början.

Enkel matematik säger ju att t ex 2 plus 2 blir 4 eller att 6 minus 4 blir 2. I ett sammanhang begär man dock att matematikens lagar skall upphävas.
Vad jag talar om är “Förintelsen”.

Den officiella siffran på antalet dödade judar under andra världskriget har från början varit 6 miljoner.

Av dessa skulle 4 miljoner ha dödats i Auschwitz.

Senare har – från politiskt korrekt nivå – Auschwitzsiffran reviderats till 1,5 miljoner. Dvs det var 2,5 miljoner färre än vad som ursprungligen uppgivits.

Rimligen måste då även totalsiffran på 6 miljoner revideras, till 3,5 miljoner.

Om detta har Lars Adelskogh skrivit i “En tom säck kan inte stå”. En bok som Anders Sundholm och jag recenserade på BGF-webben år 2002, under rubriken “Vad får diskuteras?”

Adelskogh skrev: "Det har blivit ett talessätt att 'förintelsen'... är alla tiders värsta brott mot mänskligheten. Om så vore fallet, borde det då inte vara desto viktigare att göra alla tiders bästa mordutredning skaffa fram alla slags bevis för detta brott, att värdera dem och med så strängt vetenskapliga metoder som möjligt komma fram till absolut visshet om fakta i målet?"

Hur kontroversiell denna fråga är blev jag påmind om under min tid I Sverigedemokraterna, några år senare. Partistyrelsen krävde att vi skulle ta bort denna bokrecension från BGF-sidan.

(Texten ligger dock kvar: http://www.bgf.nu/kampanjer/tom.html)

Uppenbart är att denna fråga inte får diskuteras och att siffran 6 miljoner inte kan revideras. Om det var 3,5 miljoner judar som dödades under kriget - är inte det illa nog?
Men siffran 6 miljoner är helig. Varför?

Min tolkning är att “Förintelsen” handlar mindre om historiska fakta och om vad som verkligen har hänt. Den är istället ett politiskt instrument, för att utverka underkastelse. Ett maktmedel för att framtvinga lojalitet.

En lojalitet som möjliggör för judiska maktgrupper att I olika sammanhang få sin vilja igenom.
Ett aktuellt försök är den israeliska regeringens krav på den svenska regeringen att “göra en pudel” genom avståndstaganden från en enskild artikel i Aftonbladet.

Under årens lopp har vi kunnat konstatera hur detta maktinstrument återkommande använts i åtminstone två sammanhang.

• Kritik av den förda invandringspolitiken har kopplats ihop med “Förintelsen”. Svenska skolklasser har sänts på studieresor till Auschwitz för att därigenom “vaccineras mot rasism”.

• Motstånd mot den israeliska ockupationspolitiken har stämplats som utslag av antisemitism. Man har uttryckligen hänvisat till “Förintelsen” för att legitimera nutida övergrepp mot palestinier.

Som jag ser det rimmar underkastelser dåligt med demokrati. Fungerande demokratier förutsätter medborgare som söker fakta och vågar öppet stå för vad deras sunda förnuft säger dem.


 Jan Millds hemsida
Millds blogg
  MILLT SAGT