År 2010, krönika 19

 

Snöbollsprojekt

Redan under gymnasietiden förundrade jag mig över häxprocesserna i Sverige. De skedde ju för bara några sekler sedan, biologiskt var vi samma varelser då som nu. Hur kunde människor vara så irrationella?

Och vi tycks inte ha bättrat oss sedan 1600-talet. 1900-talet har fått erfara både kommunismen och nazismen, med en total likriktning av människor.
Ännu idag har vi Nordkorea, där hyllningarna av Ledaren - mitt i den bottenlösa misären - är extatiska.

I Nordkorea råder ett långtgående politiskt förtryck, som gör att varje uttryck för opposition kan resultera i de allra grövsta repressalier. Detta är vi - trots överfallet på den unge sverigedemokraten David von Arnold och statsminister Reinfeldts nästan applåderande av detta - inte i närheten av i Sverige.

Ändå har hjärntvätten och indoktrineringen i Sverige varit mycket framgångsrik - manifesterat av massdemonstrationerna i Stockholm, Göteborg och Malmö efter SD:s riksdagsinträde.

Det är oroande när människor görs oemottagliga för förnuftsmässiga resonemang, när man lärt sig att vända ryggen åt relevanta fakta, lärt sig att på göran-greiderskt manér avfärda sådana som "obehagliga".

Man hävdar att man vänder sig mot "hat", men vad är det här fråga om annat än just hets och hat? Och vad ligger inte i förlängningen av detta, om inte öppet våld?

Behovet av att sprida en motbild, av att punktera de politiskt korrekta vanföreställningarna består. Vi har ett gigantiskt folkbildnings- och opinionsarbete framför oss!

Men här finns också hoppingivande erfarenheter. Jag tänker på vitbokstabloiden – en koncept som visade sig fungera!

Vi förmådde distribuera så mycket som 50.000 exemplar över hela Sverige, hade rentav kunnat klara fler om vi tryckt en än större upplaga. Vi fick också fram ett angeläget innehåll och snygg layout, som visade sig "gå hem i stugorna"

Logistiken klarades i huvudsak genom DHL-kartonger.

Jag vill nu väcka tanken på en eftervalstabloid, att distribueras under hösten och vintern.

Syftet skulle vara mediagranskande och pk-punkterande, medvetandegörande och modingjutande.

Framställningen skulle kunna ske efter samma modell som vitbokstabloiden, dvs texter och layout görs tillgängligt på webben, med möjligheter för envar att god tid I förväg lägga synpunkter på utformningen.

Jag skulle vilja kalla det för ett "snöbollsprojekt", dvs ett uttalat syfte med tabloiden skulle vara att värva stöd för ytterligare en tabloid, både vad gäller ekonomi och utdelare.

Är du redo att medverka som utdelare av en snöbollstabloid? Vill du deltaga i en fortsatt offensiv mot den pk-ismen och förljugenheten, för en fortsatt folkupplysning kring politiska väsentligheter?

Hör då av dig till:
info@vitbok.se

Finansiering av en 8-sidig tabloid i en upplaga på 100.000 exemplar är redan fixad. Får vi ytterligare ekonomiskt stöd (postgiro 80 73 30 - 6) kan sidantalet komma att utökas till 12.

Arbetet med innehållet - texter och layout - kommer att göras tillgängligt på vitbokswebben: www.vitbok.se

Martin Luther King hade som bekant en dröm. Jag har också en. Min dröm är att det I varje region och på varje större ort I Sverige ska bildas grupper av “tabloidare”.

 Jan Millds hemsida
Millds blogg
  MILLT SAGT