År 2009, nr 22

 

Vem ska bestämma?

Norsk Television, NRK, hade nyligen ett nyhetsinslag om vandaliseringen och våldet i svenska förorter. Filmen – utlagd på Youtube, http://www.youtube.com/argsvenne – är intressant på flera sätt.

“Den som dödar en polis kommer till paradiset” hade man klottrat på en husvägg i Göteborg. En ung invandrare uttalade sig inför kameran: “Polisen ska inte komma hit och försöka bestämma! Här är det vi som bestämmer!”

En ung svensk, boende i området, fick senare också uttala sig. Han förklarade att de ärenden som han måste uträtta, de såg han till att uträtta dagtid. Efter ett det blivit mörkt höll han sig inomhus, vågade inte gå ut.

Ett sådant nyhetsinslag skulle inte sändas i svensk television. Här har vi som bekant ett pk-filter som silar bort alltför osminkade sanningar om verkligheten. Vi svenskar ska “skyddas”…

Intressant är också logiken i den unge invandrarens utsaga. I Sverige ska det finnas svenskfria zoner, eller i varje fall områden där svensk lag inte gäller.

Begrepp som “självförvaltning”, “närdemokrati” och “egenmakt” har ju förekommit i den politiska debatten och setts som något eftersträvansvärt. Är det vad som nu är på väg i invandrartäta förorter?

Nej. Med att själv bestämma måste följa också ett eget ansvar. Inget samhälle kan fungera med bara rättigheter och inga skyldigheter.

Detta är inte vad som här är aktuellt. Förutsättningen för polisfria zoner är fortfarande att de boende där har sin försörjning garanterad från det omgivande samhället.

Det omgivande samhällets ansvar kan i själva verket anses sträcka sig mycket långt. Flera gånger har återkommit TV-bilder från nedgångna hyreslägenheter i Rosengård. Nyhetsinslagen visade tydligt har vanskötta bostäderna var: trasiga toastolar, sönderslagna strömbrytare, genomskitiga vägguttag, fuktskadade golv, osv. Och kackerlackor. På ett nästan överrumplande uppriktigt sätt återgavs bilder från verkligheten, med detta exceptionella slitage.

Men. De boende själva friskrevs på ett helt självklart och oreserverat sätt från allt ansvar för situationen! Allt ansvar lades på det företag som hyrde ut lägenheterna, det ställdes vid skampålen för försummat underhåll.

Kan det bli galnare än så här?

 

Jo, det kan det!

Jag tänker på en ledare i Aftonbladet den 21/5 -01. Rubrik: “BRYT SVENSKARNAS KOLONIALMAKT!". Den utgick från ett radioprogram om den invandrartäta och därmed "utsatta" förorten Hjällbo i Göteborg:

"En man säger till Studio Ett att de fattiga förorterna är 'big business' för storstadskommunerna. De får stora pengar från staten för att komma till utsatta bostadsområden och 'ta hand om' människor.

Bland Hjällbos invånare talas till och med om svenskarnas 'kolonialmakt'. Många av de svenskar som finns i Hjällbo jobbar bara där med att administrera fattigdomen. De utsatta bostadsområdena försäkrar många svenskar sitt levebröd, säger en kvinna."

"Problemet är inte människorna i de utsatta förorterna, utan det samhälle som stänger dem ut. Den offentliga servicen är skral. Bostäderna har tillåtits förfalla. Trots att många fattiga förorter lider av kriminalitet finns färre närpoliser där."

Sverige har alltså blivit en kolonialmakt. Inte så att vi skaffat oss territorier på andra sidan haven, tar dess naturrikedomar och exploaterar billig arbetskraft.

Nej, vi svenskar har skaffat oss kolonier i Sverige - Hjällbo och andra invandrartäta storstadsförorter. Genom dessa kolonier får vi - på lokalbefolkningens bekostnad - vårt levebröd.

Är det inte något viktigt som Aftonbladets ledarskribent här har missat?


 Jan Millds hemsida
Millds blogg
  MILLT SAGT