År 2010, krönika 3

 

Makthavare

Den svenska migrationspolitiken kan tveklöst betecknas som extrem. PUT beviljas med frikostighet, till allehanda lycksökare och kriminella, regimkritiker och regimtrogna, från de mest främmande kulturer. PUT beviljas utan att man vet vem vederbörande är – de flesta uppvisar ju inga id-handlingar.Har de bara satt sin fot på svensk mark räknas de i media som svenskar och så fort de fått sin livstidsförsörjning garanterad genom ett PUT återvänder många till hemlandet, ”för semester”.

Kan det bli mer extremt än så?

Jo, det kan det. Otroligt, men sant!

Mannen bakom underverket heter Dan Eliasson och han är chef för Migrationsverket.

Låt mig först konstatera att det finns mer än ett sätt för en regering att smita från sitt politiska och sociala ansvar.

En variant bevittnade vi under den förra borgerliga regeringen (Bildt-Westerberg, 1991-94). Man lämnade då Migrationsverket och dess chef Christina Rogestam helt i sticket, genom att underlåta att fatta nödvändiga beslut om förläggningsplatser och åtstramning genom visumtvång.

Ur ”Exit Folkhemssverige”:

”Westerberg/Friggebo tog inte sitt ansvar att styra den enorma verksamhet de satt igång, utan lämnade den med lösa tyglar i full karriär.”

Sedan år 2006 har vi åter en borgerlig regering, som åter visar ansvarslöshet, men med andra förtecken. Denna gång har vi en hök som GD för Migrationsverket - Dan Eliasson - och han ges fria tyglar.

Ovanpå all extremism som vi redan tvingats bevittna tar Eliasson ytterligare ett steg framåt: han tar hit asylanter, så att de inte ens själva behöver ordna resan hit. De han hämtar till Sverige är människor från de områden som är mest problemfyllda och som erfarenhetsmässigt genererar mest problem i Sverige i låg självförsörjning, hög kriminalitet, religiös fundamentalism och sjukdomsspridning.

Ur SvD den 21/1 -10:

”Afrikas horn nytt svenskt flyktingfokus

Förra året var flyktingläger vid gränsen till Irak i fokus. Nu har Migrationsverket istället beslutat att tömma flyktinglägren på Afrikas horn och bland annat ta hit 500 eritreaner.”

Migrationsverket beslutar, …!

Var är regeringen, var är ansvarig minister?

”Igår tog Migrationsverket beslutet att Sverige ska vara med och lätta på trycket i flyktinglägren genom att låta framför allt 500 eritreanska och 350 somaliska flyktingar komma hit. Totalt ska 1.900 kvotflyktingar tas emot, lika många som förra året.”

Erfarenhetsmässigt genererar kvotuttagning senare en anhöriginvandring i mångdubbelt större omfattning. Det var så Södertälje blev syrianskt.

Ur boken ”Det finns gränser” av Wiwi Samuelsson:

”Den invandring av assyrier/syrianer som 1967 hade inletts med en blygsam kvotöverföring av 205 personer från Libanon hade följts, utan att myndigheterna först insåg det, av en spontaninvandring av asylsökande släktingar och vänner och familjeanknytningar till de ursprungliga kvotflyktingarna.”

Hur gick detta beslut från Eliassons sida till?

”- Vi har tillsammans med FN:s flyktingkommissarie kommit fram till att de humanitära behoven är störst i världen på Afrikas horn. Då är det naturligt att vi koncentrerar krafterna dit, säger Migrationsverkets generaldirektör Dan Eliasson.”

Av SvD-artikeln framgår att Sverige är den fjärde största mottagaren av kvotflyktingar i världen. Per capita lär detta göra oss ”bäst i klassen” (jag talar här inte om utbildning och skolpolitik)

”- Det är en humanitär tradition i Sverige att hjälpa till. … Vi vill inte se ord, vi vill se åtaganden, säger Dan Eliasson.”

Är inte detta politik, något som politiker ska fatta beslut om? Är inte Dan Eliasson en statstjänsteman, som ska följa direktiv från de folkvalda?

Utan tvekan är det eländigt i många afrikanska länder. Måste vi vänta tills det blir lika eländigt här som där, innan migrationsströmmen till Sverige mattas av?

Hur gör man för att rösta bort en makthavare som Dan Eliasson?

 Jan Millds hemsida
Millds blogg
  MILLT SAGT