År 2011, krönika 3

 

Ljus och mörker

Måste det bli värre innan det kan bli bättre?

Ett återkommande tema i pk-media har varit att invandringskritiker försöker gömma sig, men att i ljuset ”spricker trollen”.

Och ljusets riddare i media ser som sin uppgift att ”dra fram” dessa ljusskygga element och mörka krafter ”i ljuset”.

Således blev detta vinklingen i dagspressen i samband med Expobilagan den 10 juni 1996, om Blågula frågor.

Nu var ju själva syftet med bildadet av BGF att medverka till en öppen och saklig debatt, vi gjorde från första början allt vi förmådde att få in debattartiklar och bli uppmärksammade i media. Problemet var att vi förtegs.

Och när media övergav förtigandet var det för att växla över till ett annat spår: förtalandet.
Expobilagen gick ut i en miljonupplaga med Aftonbladet och Expressen, men det lilla genmäle vi fick in publicerades bara i Expo och nådde ett par tusen läsare. Så den bild allmänheten bibringades av Blågula frågor hade vi själva inte mycket inflytande över.

Har man varit aktiv inom en så stämplad organisation som BGF, då har man fått finna sig i att bli ifrågasatt. Inte kunde ordförande Anders Sundholm tänkas besitta någon form av integritet - självfallet skulle det vara kränkande mot invandrare om han fick fortsätta som nämndeman i Svea Hovrätt!

Motsvarande har gällt medlemmar i Sverigedemokraterna, där det mest kända fallet är yrkesförbudet mot Richard Jomshof.

Nu har det skett en UPPTRAPPNING.
Nu krävs inte längre någon sådan organisatorisk koppling, ej heller att man varit publicerad på någon webbsida eller i någon tidning som redan är peststämplad.

Det visar fallet med journalisten Gunnar Sandelin, som vägrats anställning på SCB med den uttryckliga motiveringen att han skrivit om asylfrågor och där framfört åsikter som inte ansågs lämpliga.

Ur Aftonbladet den 20/1 2011:
"De fyra debattartiklar jag har skrivit behandlar de känsliga ämnena asyl och migration och har publicerats på några av Sveriges största och mest respekterade debattsidor (DN Debatt, GP Debatt och SVD:s Brännpunkt) samt på debattsajten Newsmill."

"Sammantaget har jag uttryckt min oro över konsekvenserna av vad jag ser som en ansvarslös asylhantering. Om detta är ett legitimt skäl för att neka någon anställning i stat, kommun eller landsting har i praktiken Sveriges grundlagsstadgade åsikts- och yttrandefrihet upphävts. Då har vi – paradoxalt nog – accepterat ett förbud för en person att arbeta inom offentlig förvaltning på grund av att denne använt sig av sina medborgerliga rättigheter."

Yttrandefriheten i Sverige idag har alltså sina begränsningar.

 

 Jan Millds hemsida
Millds blogg
  MILLT SAGT