År 2009, nr 32

 

Vitbok på väg!

Alltsedan augusti har jag varit sysselsatt med att att skriva på en bok, "Mångkulturellt FACIT". Den ska handla om hur det gick till när Sverige omvandlades från ett folkhem till ett “mångkulturellt samhälle”. Undertiteln lyder "vitbok om ett förräderi".

"Förräderi" är ju ett starkt ord, men vad kan bättre beskriva den samhällsupplösning som åstadkommits i Sverige sedan 1980-talet, genom massinvandringen?

Under hela sin historia som nation har Sverige hållt sig med ett militärt försvar, för att om nödvändigt med våld värna sin suveränitet, sitt demokratiska statsskick och sina medborgares trygghet. Miljoner och åter miljoner kronor har genom åren satsats på detta.

Nu har gränserna öppnats för en storskalig invasion, utan att ett skott har avlossats för att avvärja detta. Tvärtom - landets egna makthavare inom politik och myndigheter, massmedia och stora organisationer, medverkar aktivt till det som sker!

Stig Wennerström förorsakade Sverige stor skada genom sitt spioneri. Stig Bergling skadade vårt försvar än mer. Jämfört med den skada som tillskyndarna av det mångkulturella projektet åsamkat vårt svenska samhälle framstår dock både Wennerströms och Berglings brott som bagatellartade!

Vitboken får 17 kapitel:
1. Massinvandring
2. Avsvenskning
3. Diskriminering
4. Orättvisor
5. Lägre kvalitet
6. Islamisering
7. Avdemokratisering
8. Fysisk otrygghet
9. Kostnader
10. Historisk återblick
11. Motståndet
12. Maktens metoder
13. Argument
14. Vilka bär ansvar?
15. Andra västländer
16. Varför?
17. Perspektiv framåt

De första 16 kapitlen är nu klara i ett första manus och det fortsatta arbetet är så upplagt att många ska få möjligheter att hjälpa till med faktabitar att lägga till eller att ge synpunkter på det som hittills skrivits.

Manuset görs således tillgängligt för alla intresserade, på denna webbadress:
http://www.bgf.nu/vitboken

Kapitel 1 lades ut lördagen den 28 november och ett nytt kapitel läggs därefter ut varje lördag. Välkommen med tips! "Mångkulturellt FACIT" tillägnas Sven-Olle Olsson - en svensk som tidigt sade ifrån mot galenskaperna. Vår motsvarighet till Enoch Powell i England.

Boken tillägnas även Weine Berg och Eva Bergqvist, som lämnat oss alldeles för tidigt. Weine underhöll fram till sin bortgång bloggen "Rakryggad", ett namn som väl motsvarade hans gärning. Eva gav 1992-2003 ut tidskriften "Fri Information om Invandringen".

Vad Blågula frågor skrev om Eva Bergqvist 2003 kan gälla för alla tre:

"Eva Bergqvist hade s.a.s. både hjärta och hjärna i sitt politiska arbete. Hennes gärning som invandringskritiker bars fram av dels ett rättvisepatos, dels en reaktion på hyckleri och antiintellektualism...

...Den bästa hyllningen till Eva Bergqvist blir att vi alla försöker verka i hennes anda. Dvs arbeta för ett samhälle mer präglat av demokrati och förnuft, ansvarstagande och trygghet."


 Jan Millds hemsida
Millds blogg
  MILLT SAGT