År 2009, nr 34

 

Klimatfrågor

Turerna kring klimatfrågan väcker ofrånkomligen frågor. Gäller det en omsorg om jordens klimat, eller vad?

Många med mig har väl lärt sig att bli misstänksamma när man på detta sätt drar igång en offensiv och alla på den offentliga scenen går i takt. Det känns på något sätt bekant.

Ett argument som förekommit är att "alla" forskare är överens om att jordens klimat förändras, så att det blir varmare. Nu är det väl så att inte vilka forskare som helst släpps fram i media och på dem som faktiskt släpps fram har man ekonomiska hållhakar. Dessa misstankar från min sida har naturligtvis stärkts genom vad som framkommit i "Climategate", om hur det låtit i intern korrespondens.

Man mörkar när det bränns, genom att "deleta" material. Och Al Gore verkar inte längta efter att möta meningsmotståndare i någon öppen debatt.

Antag att det ändå skulle vara sant att medeltemperaturen på jorden stiger och att polarisarna smälter. I så fall återstår ju att besvara nästa fråga: vad är orsaken? Beror det på mänsklig aktivitet? Är det något vi kan påverka?

Jordens klimat har alltid förändrats, efter långa och korta cykler. På bronsåldern var det varmare än idag i Sverige, när Karl X Gustav tågade över isen på Stora Bält 1658 var det kallare. I varje fall då hade klimatförändringarna inget med industriutsläpp att göra. Orsaken låg i solens aktivitet.

Vad motsäger att det kan vara på samma sätt idag? Al Gore visade kurvor på hur temperaturvariationer sammanfallit med mängden koldioxid i atmosfären, men vad han missade var orsakssambandet. Ökningen av halterna CO2 föregicks av högre medeltemperaturer, inte tvärtom.

Så varför detta enorma pådrag? Är det så att man använder påstådda klimatproblem för att driva igenom en bestämd politisk agenda? Vad den skulle kunna innehålla är inte svårt att nu föreställa sig:

• ökad beskattning av befolkningarna i i-länderna
• överföring av mer resurser från i-länder till u-länder
• steg mot en världsregering.

 

Finns då inga verkliga miljöproblem?

Jo, det gör det. Sannerligen! Ett TV-program i höstas visade hur världshaven förorenats av plast, så till den grad att det fanns plast mitt ute i Stilla havet och även på flera hundra meters djup! Plasten försvinner inte, den bara finfördelar sig. Det mesta kommer från land, men spolas ut med nederbörd och floder. Plasten skadar djurliv och riskerar klättra upp i näringskedjan för att i slutänden även drabba människor.

Hälften av all plast som någonsin framställts har framställs under det senaste decenniet och ökningstakten är oförändrad.

Varför talades det inte om plastproblemet vid mötet i Köpenhamn?

Och varför är det så tyst om befolkningsexplosionen? År 1900 fanns det 1 miljard människor på jorden, nu är vi uppe i snart 7 miljarder.

Är det "rasism" att se detta som ett problem?


 Jan Millds hemsida
Millds blogg
  MILLT SAGT