År 2008, nr 4

 

City ger svaret

Gatuvåldet är ett inslag dagens svenska verklighet. Sedan 1950-talet har antalet misshandelsfall mångdubblats.

För mig, liksom för de flesta svenskar, ter sig detta obegripligt: Hur kan någon bara komma på idén att ge sig på andra människor, för att skada dem?! Vilka är det som beter sig på detta sätt?

Gratistidningen "Stockholm CITY" ger den 3/3 -08 "besked":

"VÅLDETS MEKANISMER - VEM SLÅR?

• Oftast en ung man som antingen själv blivit slagen eller bevittnat våld under uppväxten.
• Har dåliga vuxenkontakter i barndomen.
• Brister i förmågan att känna empati. Avhumaniserar och degraderar sitt offer.
• Är lättkränkt och har låg självkänsla.
• Fascineras av våld, exemplevis filmer och spel.
• Har dålig impulskontroll."

"Stockholm CITY" nämner inget om etnicitet, men de som i övermått fyller de av tidningen uppställda krititerierna är ju unga män med utländsk bakgrund - själva födda utomlands, eller med föräldrar som är det.

Siffrorna hålls hemliga, så vi är hänvisade gissningar: har 70%, 90% eller 99% av gärningsmännen utländsk bakgrund?

Vilka befolkar våra fängelser? Riksdagens justitieutskottet hade i början av året en TV-sänd utfrågning kring den grova brottsligheten i Sverige. Christer Isaksson från Kriminalvården gav då uppgifter kring detta: 72% av de intagna är svenska medborgare, 28% är utländska medborgare.
Återigen "besked"... som är grovt missvisande!

Den intressanta uppdelningen är ju a) etniska svenskar och b) personer med utländsk bakgrund.

Den senare gruppen rymmer tre delgrupper:

1. utrikesfödda utan svenskt medborgarskap
2. utrikesfödda med svenskt medborgarskap
3. andra generationens invandrare
(födda i Sverige men båda föräldrarna utrikesfödda).

Med tanke på att svenska medborgarskap är attraktiva för utländska yrkesförbrytare blir det inget djärvt antagande att grupp 1 är lika stor som grupp 2. Om grupp 3 också uppgår till 28% blir det totalt en andel på 84% av personer med utländsk bakgrund på våra anstalter.

Nu är det ju bättre att veta än att gissa. Jag har skrivit till Kriminalvården, men fått till svar att uppgifter om detta saknas. Därefter har jag skrivit till ledamöterna i Justitieutskottet och föreslagit att utskottet ska beställa fram uppgifterna. Vet man idag inte, då är det hög tid att ta reda på fakta!

Det hela har ju en extremt allvarlig bakgrund! Våldsbrottsligheten har inte bara ökat dramatiskt under det senaste halvseklet. Den har nått epidemiska nivåer!

Antalet anmälda våldtäkter uppgick under år 2007 till 4.750. Under den senaste tioårsperioden anmäldes 24.500 våldtäkter.

Antalet anmälda misshandelsfall var ändå väsentligt högre. Närmare 82.000 under år 2007. För den senaste tioårsperioden blir det 660.000.

Sammantaget under tioårsperioden uppgick antalet anmälda våldtäkter och misshandelsfall till över 680.000.

Till detta kommer att mörkertalet är stort! Många finner det inte lönt att anmäla, då sannolikheten för att få fast förövaren eller förövarna är låg. Många upplever dessutom situationen som hotfull, med risk för ytterligare obehag genom en anmälan.

BRÅ uppskattar mörkertalet beträffande våldsbrott till fyra gånger så högt som de anmälda fallen. Det skulle ge en totalsiffra på cirka 2,7 miljoner offer för våldsbrottslighet under de senaste tio åren!

Nog förtjänar det att uppmärksammas, vilka som ansvarar för detta!

 


Se även:

Mörkertal


 Jan Millds hemsida
Millds blogg
  MILLT SAGT