År 2011, krönika 5

 

Arbetslinjen

Av uttalanden från integrationsminister Erik Ullenhag att döma, ska nyanlända utlänningar nu förväntas ta arbete. I det nya landet ska de "först" mötas av Arbetsförmedlingen, inte Socialkontoret.

År 2009 var det bara 47% av utomeureopeiska invandrare i arbetsför ålder i Sverige som försörjde sig genom eget arbete (SCB). Kommer detta att ändras med regeringens politik, och i så fall till vilket pris?

Det är ju samma fjärrinvandring som fortsätter, av människor som:

• kommer från främmande kulturer

• inte kan svenska,

• har låg utbildning, ofta t.o.m. är analfabeter

• ibland inte ens vet hur en wc-toalett fungerar

• saknar yrkeskunskaper, efterfrågade på svensk arbetsmarknad

• saknar motivation, då de kan få högre inkomster genom barnalstring och bidragsfusk än genom ett okvalificerat och lågavlönat arbete.

Till bilden hör att det råder en omfattande arbetslöshet i Sverige. Många svenskar går arbetslösa. Så prekärt är läget, att många unga svenskar beger sig till Norge för att kunna försörja sig, genom åtminstone enkla arbeten.
Så är läget, trots att många 40-talister nu hunnit gå i pension.

Statsminister Reinfeldt i riksdagen nyligen:
"Jag är beredd att göra förändringar så att arbetslinjen fungerar, så att folk kan få jobb, som har kommit från andra länder. Jag är beredd att göra ytterligare ansträngningar, så att man bättre lär sig det svenska språket."

Reinfeldts uttalande här speglar ett - utöver själva massinvandringen - ett grundläggande feltänkande. Det är inte han eller andra svenskar som "göra ytterligare ansträngningar", det är de invandrade som ska göra det.

Erfarenheten visar, för att hålla sig till SFI-studierna, att resultatet blivit mycket dåligt. Alltför få har inom rimlig tid slutfört sina "studier". Detta beroende på bristande motivation.

Det här har politikerna upptäckt, men man drar helt fel slutsatser. Istället att ställa krav på invandrarna att anstränga sig bättre och införa ekonomiska sanktioner när det inte gör det, har man infört extra bonus för de SFI-elever som gör vad de från början borde ha gjort, nämligen lära sig svenska.

Från riksdagens webbsida 2010:
"Bonusen består i en summa pengar som delas ut till invandrare som snabbt lär sig svenska i sfi-undervisningen. Syftet är att förbättra nyanlända invandrares möjligheter att få jobb." "Bonusen ska vara skattefri. Den ska heller inte påverka beräkningen av olika former av ekonomiskt stöd, som ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen."

Ett motsvarande synsätt ligger bakom introduktionserättningen till nyanlända utlänningar i Sverige.

Ur tjänsteskrivelse från Kommunkansliet i Kävlinge den 24/8 -07:
"...nivån på introduktionsersättningen bör ligga något över nivån för ekonomiskt bistånd för att motivera deltagande i introduktionsprogrammet – vilket ska leda till egen försörjning och delaktighet i samhället."

Vidare ska Arbetsförmedlingen prioritera invandrare. Och företag ges subventioner om de anställer invandrare.
Följden av m-regeringens "arbetslinje" blir både nya kostnader och nya orättvisor.

De nya arbetstillfällen som skapas är främst ett antal skattefinansierade "jobbcoacher".

 

 Jan Millds hemsida
Millds blogg
  MILLT SAGT