År 2008, nr 7

 

Mediarevolutioner

Utvecklingen går ju oerhört snabbt, inte minst inom mediateknologin. Det gör att redan vad jag hunnit uppleva under en livstid rymmer ett historiskt skede. Eftersom jag alltid haft intresse av att utrycka mig - i skrift, ljud och bild - har jag påtagligt kunna märka förändringarna och framstegen.

1. Skrift

I slutet av 1950-talet skaffade jag min första skrivmaskin - manuell. Sedan blev det en begagnad elektrisk skrivmaskin. Därpå en IBM med kula, där man kunde använda olika stilstorter. Det framstod då för mig som utvecklingens slutpunkt på området.

På 1980-talet började enkla datorer att komma - långsamma och med begränsad minneskapacitet. Det var ändå en revolution, genom dels möjligheterna till ordbehandling, dels tillgång till många stilsorter och bokstavsstorlekar.

Sedan kom ju layoutprogram och möjligheter till bildhantering. Värdefullt när jag 1994 började utgivningen av tidningen Blågula frågor.

2. Stillbild

Redan i början 60-talet hade jag en systemkamera, med utbytbar optik. Edixa-Reflex. Först var det svartvita bilder som gällde, förstorningsapparat med mörkrum. Så kom färg - negativ film för pappersbilder eller diapositiv film för visning i projektor.

Det stora språnget var sedan genombrottet för digitala kameror, i slutet av 90-talet. Min första digitala kamera kostade 7.000 kronor, men hade problem med strömförsörjningen - efter ett dussin bilder var batterierna tomma.

3. Ljud

Med först rullbandspelarna, sedan även kasettbandspelare, kom möjligheterna att spela in ljud. Det gav möjligheter i tidningsarbetet, vid intervjuer. Det kom också till användning när jag i början av 90-talet arbetade med närradio för Miljöpartiet i Haninge. Nu kan man ju spela in direkt i en dator, och där även redigera ljudet.

4. Film

För rörliga bilder avverkades ett antal generationer kameror. Först 8 mm mekaniska, som man skruvade upp. Jag köpte en Canon, med zoom - det var "häftigt"! Filmen framkallades efteråt och beskådades genom projektor och duk.

Sedan kom kameror som kunde ta upp ljud och där allt kunde överföras till videoband, för att beskådas i en TV-apparat. De första var analoga, sedan kom de digitala. Jag skaffade en Panasonic för 20.000 kronor - idag har priset sjunkit till en tiondel.

 

UNDER 1980-TALET arbetade jag med att framställa diabildserier, där ljud och bild kombinerades. Diafärgbilder, med tal och ljudeffekter på kasettband. Drömmen var att senare kunna gå över till att framställda videofilmer, med rörliga bilder.

Nu är plötsligt denna dröm verklighet, med råge! Jag talar om min produktion av filmer på Youtube.

Inte bara kan jag i min dator få in alla "byggklotsarna", i form av stillbilder, rörliga bilder, ljudeffekter och mitt eget tal. Inte bara har jag program för att ganska enkelt kunna redigera fram ett resultat. Dessutom finns ju distributionskanalen. Genom Internet kan filmerna göras tillgängliga för i princip hela världen!

När vi inom Blågula frågor fick märka hur vi konsekvent stoppades och misshandlades i svenska massmedia kändes det ett tag hopplöst. Så kom internet. Vår webbsida, startad 1996, blev "räddningen". Ett andningshål!

Nu erfar jag, med Youtube, ett nytt lyft av samma slag. Redan har jag framställt ett 50-tal filmer och ytterligare varje helg lägger jag nu ut en ny film.

Kolla gärna, om du inte redan har gjort det!
(http://www.youtube.com/janmilld)


 Jan Millds hemsida
Millds blogg
  MILLT SAGT