Vargens återkomst

 

Argumenteringen för varg i Sverige bygger på att vargen är "en naturlig del av den svenska faunan". Hur går det ihop med pläderandet i SNF:s "Projekt Varg", för återinplantering av varg i Sverige?

I mitten av 1900-talet fanns ju inte längre vargar i Skandinavien.

Den förklaring som ges är att vargar tog sig ned från Finland till Hedmark i Norge 1976 och att vargar från den flocken sedan etablerade sig i norra Värmland, 1983.

Nog låter det som mer än en tillfällighet!

Ur "Trettio år med rovdjur - och människor", av Anders Bjärvall:

"Den vargstam som fanns inom ett stort område  i de centrala derlarna av södra Skandinavien utrotades förmodligen redan i slutet av 1800-talet. Med ojämna inervall kom emellertid vargar invandrande norrifrån över gränsen mot Finland. De flesta av dem dödades, men då och då slank uppenbarligen enstaka individer genom renskötselområdet och kunde åtminstone för en tid etablera sig längre söderut. Med långa mellanrum föddes även en och annan vargkull här."

"Genom att Naturvårdsverket engagerat Erik Isaksson att följa vargarnas förehavanden blev det svårare att jaga varg olagligt. I Norrbotten bidrog även skoterpatrullernas inventeringar till detta. Det fanns naturvårdare som rörde sig i samma områden som rovdjuren på ett sätt som det inte hade gjort på mycket länge. Det överlevde helt enkelt några vargar som annars skule ha dödats och det ledde till de här första föryngringarna. Som jag ser det var det detta som grundade den vargstam som i dag finns på den skandinaviska halvön."

Ur utredningen "Rovdjuren och dras förvaltning":

"Den svenska vargstammen är nu större än på 100 år. Vargen fridlystes i Sverige år 1966 och i Norge år 1972. För ca trettio år sedan dog den ursprungliga vilda skandinaviska vargstammen ut. Därefter har fram till 2007 sammanlagt tre invandrade vargar med finsk/ryskt ursprung givit upphov till dagens skandinaviska vargstam."

"En utplantering av varg skulle riskera att försvaga legitimiteten, dvs acceptansen för den svenska vargförvaltningen, och istället riskera tas som förevändning för en ökad illegal jakt."


Se även:

Historia

Projekt Varg

Utbredning

Vargmannens testamente

 


 

 

 

 


  Startsidan, Jan Millds hemsida