Debatt

Insänt till Mora Tidning den 6 mars 2009:

"VARFÖR HAR VI PARTIER?

'Ska SD fiska röster på rovdjursmotståndet?'

Så löd rubriken till en nyhetsartikel i DT den 5/9 -09, med anledning av ett centermöte i Moraparken.

Det är en vinkling som väcker reflexioner: Varför finns politiska partier? Vad är deras uppgift, om inte just att "fiska röster" - i bemärkelsen att försöka vinna förtroende och stöd för en viss politik? Ska inte partier företräda krav som ligger i linje med stora väljargruppers åsikter?

Situationen idag, i inte minst Dalarna, är ju ett gigantiskt demokratiskt underskott. Vi har en viktig politisk fråga - rovdjurspolitiken - som påverkar och engagerar många medborgare, men det finns inte ett enda riksdagsparti som där erbjuder ett alternativ!

Den väljare som vill se en påtagligt restriktivare politik, t ex införande av kommunal vetorätt mot vargförekomst - vilket parti ska han eller hon rösta på?

Är det inte anmärkningsvärt att vi har så många som sju riksdagspartier, men i denna fråga tycker de i grunden alla likadant?!

Det vore välgörande om åtminstone något parti började "fiska röster" på rovdjursmotståndet genom att driva en politik som sätter landsbygdsbefolkningens livskvalitet högre än en grupp rovdjursromantikers drömmar.

Röstfiske i negativ bemärkelse blir det naturligtvis om ett parti ställer ut löften bara för att bli populärt och vinna röster, för att sedan inte ens försöka infria givna vallöften.

Men det var knappast en farhåga av det slaget, beträffande Sverigedemokraterna, som uttrycktes i nyhetsrubriken.

Jan Milld


Se vidare:

Opublicerat inlägg till SD-Kuriren

Per Arne Wahlberg, SD

Vargar och MÄNNISKOR

 

 

 

 

 


  Startsidan, Jan Millds hemsida