Hur farlig är vargen?

 

Vargens farlighet för människan

Ur artikel i Svensk Jakt, nr 1/07:

"Är det då troligt att en vargattack skulle kunna ske i Sverige idag?

- Man ska aldrig säga aldrig, men inga av de omständigheter som kan förorsaka en attack på människa finns i Sverige idag, svarar John Lindell.

- Det finns gott om vilt så vargarna är inte beroende av boskap eller sopor för att överleva och det reducerar risken för att vargen kommer i kontakt med människan. Barn används inte som skydd för boskap, och slutligen så har jakttrycket på vargen historiskt sett varit högt vilket gör att endast de skyggaste vargarna har kunnat fortplanta sig och det finns inte heller någon rabiessmitta i Sverige."

"John Linell menar att människan ska se till att vargen behåller sin skygghet, en välreglerad jakt kan vara en metod. Han föreslår att hjortviltsbestånden förvaltas väl för att hålla uppe tillgången på bytesdjur, att skyddsjakt planläggs för det fall en varg förlorar sin skygghet och att konkreta handlingsplaner finns färdiga om rabies skulle bryta ut i Sverige."

I Sverige har ingen människa vargdödats sedan 1821. I tre socknar i södra Dalarna dödades då sju barn av vargar.

Wikipedia:

"Sedan den intensiva forskningen kring varg startade på 1960-talet har två fall när en människa dödats av en varg i Västvärlden dokumenterats.

En 22-årig student dödades av vargar under en promenad i norra Saskatchewan i Kanada 2006... Mannen, som var ute på en promenad, blev anfallen av vargarna. Genom spår i snön har hela förloppet kunnat följas. 22-åringen försökte fly och slogs till marken. Han hade lyckats resa sig och springa ytterligare en bit innan vargarna slutligen lyckades döda honom.

1963 dödades en 5-årig pojke i Quebec, Kanada. . Mellan åren 1980-95 dödades minst 233 barn av vargar i Indien. De flesta under 6 år och i de flesta fall inom byns område när de tillfälligt lämnats ensamma.

I Sverige har det inte dödats någon människa av varg sedan 1821. Dock är det viktigt att påpeka att förekomsten av varg då också varit mycket låg."

Ur "Vargmannens testamente":

"För övrigt är det inte svårt att i gamla kyrkböcker hitta fall där rovdjur dödade människor. Ett vanligt använt försvar för vargen är att något sådant inte inträffat i modern tid. Nej, tacka för det eftersom det inte funnits så mycket varg i Sverige under modern tid."

Till detta skulle kunna tilläggas att det inte bara antalet vargar i sig som har betydelse, utan antalet  vargar i förhållande till antalet vilda bytesdjur. När dessa inte längre räcker till börjar vargen alltmer söka upp boskap och förlorar sin skygghet för människan. Det är då som den blir farlig.

"Vargmannens testamente":

"Det är endast under stark fruktan för människan, som vargar under naturliga förhållanden sällan angriper folk.

En betingelse för aggression är att vargstammen ökar kraftigt. Då dyker det upp fräcka och farliga vargar. När viltet tar slut i skogarna angriper dessa farliga vargar boskap, hundar och människor, speciellt barn, som är låttfångar byte."

"När det dyker upp vargar med erfarenhet av att döda och äta människor så sprider sig denna egenskap till andra. De lär sig att människor är lättfångade och ofarliga byten, detta gäller speciellt barn."

Norlén stöder sig här på erfarenheter ur verkligheten, närmare bestämt Kirovdistriktet i Sovjetunionen, där 26 barn vargdödades 1922-52.

Kenton Joel Carnegie, vargdödad i Kanada år 2006

Ur utredningen "Rovdjuren och deras förvaltning":

"Genom historisk dokumentation och uppgifter från andra delar av världen vet man att varg kan angripa, skada och döda människor. Med tanke på antalet vargar i världen är dock incidenterna få.

Vid de sällsynta tillfällen då angrepp skett har det varit i någon av följande situationer: 1) rabiessmittad varg,  2) varg som vants vid och matats av människor,  3) försvar från varg som provocerats, eller 4) extremt socioekonomiskt tillstånd med stor fattigdom parallellt med brist på naturliga bytesdjur som tvingat vargen att leva av boskap och mänskligt avfall.

I Skandinavien föreligger ingen av dessa situationer."

Ur "Avslöjandet":

"I Bottnar och Ivarsbyn invid norska gränsen i Västvärmland stryker vargar omkring bland bebyggelsen...

För den 20 januari 2006 har Maj Bergroth Olsson en ovanlig notering i sin dagbok:

'Det satt en varg på farstutrappen!'"

 

"Folk på landsbygden, speciellt föräldrar till skolbarn, lever i ständig ångest för att barnen som står och väntar på skolbilen under mörka morgontimmar ska angripas av rovdjur. Här har skolan tagit allt för lätt på ett mycket allvarligt problem. Det händer ju t.o.m. att skolbarnen får lära sig att vargar inte är farliga och att björnar betraktas som gosedjur. Detta är en falsk och farlig information..."


Nyhetsnotis i januari 2009:

"Tioårige Kolja åkte pulka - dödades av varg

En tioårig pojke uppges ha dödats av varg i Ryssland för drygt en vecka sedan. Uppgiften kommer från ryska nyhetsbyrån Newsru.com och återges nu i Finlands största kvällstidning, Ilta-Sanomat.

Tioårige Kolja Netshajev ska ha åkt pulka med två kompisar i närheten av hembyn Zazov-Kynistä, i centrala Ural i Ryssland.

Plötsligt dök en varg upp och överföll Kolja som stod och värmde sig i skogskanten, rapporterar Ilta-Sanomat

Hans två kompisar sprang hem till byn och slog larm. Vuxna skyndade sig till backen men kom för sent.

Pojken hittades vid ett närbeläget vattendrag, dit vargen släpat honom. Han hade svåra bitskador i ansiktet och halsen och hade kvävts innan hjälpen hann anlända."

"... vargarna i området upplevs som speciellt aggressiva under januari och februari månad, då det är ont om mat i det karga området.

Människor i den tioårige pojkens hemby är nu oroliga för att vargen kommer att ta ytterligare människor som byte."

 

År 2009 dödades även den 19-åriga sångerskan Taylor Mitchell från Quebec av coyotes i Nova Scotia i Kanada.

 

 

 

 


  Startsidan, Jan Millds hemsida