Illegal jakt?

 

Hur omfattande är den illegala jakten på varg?

Hur vanligt är detta brott jämfört med andra brott?

Calle SeleborgFolkaktionen ny rovdjurspolitik ifrågasätter i en artikel uppgifter från vargforskaren Olof Liberg.

Seleborg menar att resonemanget förutsätter en jaktskicklighet i Sverige långt utöver det normala. Själv ser han en mer näraliggande förkalring: när bytesdjuren inte räcker till blir det naturligt att vargar dör.

I en annan artikel ifrågasätter Seleborg priorteringen hos BRÅ beträffande denna typ av brott.


"Vid ett antal tillfällen senaste året har Olof Liberg offentligt förklarat att den långsamma ökningen av den svenska vargstammen beror på att minst 15% av vargstammen dödas illegalt varje år, dvs 25-30 vargar. Speciellt hävdar Liberg att det inte finns någon annan förklaring till att 17 sändarförsedda vargar försvinner samtidigt som radiosignalen upphör."

"Man kan vara tillfredställande säker på att en varg blir kvar på skottplatsen vid maximalt 50 meters skjutavstånd. Grimsös egna forskningar visar att det är nästan omöjligt att komma så nära en varg i naturen. ...
Det finns två tillfällen när detta kan tänkas vara möjligt: En återkommande oskygg varg i närheten av bebyggelse eller tillfälligt under gemensamhetsjakt på älg eller björn. .. Mycket få personer skulle riskera ett långvarigt fängelsestraff och sina vapen, såvida det inte gäller att skydda sina egna djur.

Vargen är synnerligen svårjagad utanför bebyggelse. I Alaska har man i vinter endast lyckas ta bort en mindre del av de djur man önskade trots flitigt bruk av flygplan och helikoptrar. Praktiskt taget alla erfarenheter visar att vargstammens ökning begränsas av tillgången på bytesdjur eller nya revir, inte enskild jakt. Konkurrens leder till krig, kannibalism och svältdöd. En 30-40% årlig ökning kan inte fortsätta hur länge som helst."

"Vår vargstam skulle alltså vara hotad av att enstaka personer, i lönn, spårar varg ute i terrängen och lyckas komma så nära att den med 100 % säkerhet blir kvar på skottplatsen. Det kräver också att dessa personer rör sig obemärkt på främmande marker medförande vapen vilket redan det är ett brott. Dessa jägare har en naturlig plats i Guinness rekordbok för maken till jägare har nog aldrig funnits tidigare på vår jord.""I tidningsartiklar har BRÅ slagit på stora trumman eftersom anmälda brott mot stora rovdjur har ökat med 26% under 1:a halvåret 2008.
Extra resurser planeras för att möta denna ökade brottslighet och SÄPO börjar än en gång komma på tal.

För att få lite överblick bör man granska hela brottsstatistiken för 2007. Nedan följer ett utdrag.

Brottrubricering anmälda brott          Antal       Ändring
Totalt antal brott                          1306 324             7%
Misshandel inkl grov                        82 262             7%
- - -
Bedrägeri och annan oredlighet        77 671           35%
Skadegörelsebrott                             179 088           21%
Brott mot våra stora rovdjur                   56             0%"

"Är det verkligen BRÅs uppgift att välja ut en av de minsta brottsföreteelserna ur samhällets synvinkel istället för att arbeta med det verkliga problemet. De stora mängderna av brott som är riktade mot människor.

BRÅ ger inte heller några anvisningar om hur brotten mot Jaktlagen ska förebyggas utan åtgärderna bygger på ökade polisresurser för att avskräcka och eventuellt beivra begångna brott."

"Genom att flytta beslutsrätten närmare problemen och förbättra kommunikationen med medborgarna kan mycket av den frustration och uppgivenhet som finns motverkas. Ökade informationspengar som har formen av statlig propaganda kan tom ha motsatt effekt."

 

 

 

 


  Startsidan, Jan Millds hemsida