Inavelsproblem?

 

Hur stort är problemet med inavel i vargstammen i Sverige/Skandinavien?

Följande kan läsas i SOU 2007:89, "Rovdjuren och deras förvaltning" (sidan 244):

"Den svenska kullstorleken för förstagångsfödande vargtikar är dock korrelerad till inavelsgraden, dvs antalet valpar blir färre ju närmare släkt de båda föräldrarna är (Liberg m.fl.2005).

Sammanfattningsvis kan konstateras (Skandulv) att kullstorleken i Skandinavien inte uppvisar någon starkt negativ trend med tiden. Den är inte avsevärt lägre jämfört med ett antal populationer i Nordamerika."

 

 

 

 

 


  Startsidan, Jan Millds hemsida