Jaktekonomi

"Avgifterna från jägarna överstiger utbetalningarna till Jägareförbunden. Det blir till och med en del pengar över till forskning och information."

Så skriver Calle SeleborgFolkaktionen ny rovdjurspolitik.


Vad betyder det ekonomiskt att vara jägare? Vad kostar vad?

Jag lät frågan gå vidare till en bekant som är jägare sedan många år:

- Hur mycket få man som jägare totalt punga ut med per år i avgifter?

- Vilka olika typer av avgifter är det fråga om?

Regeringen beslöt 2007 att höja viltvårdsavgiften=jaktkortet från 200 kronor till 300 kronor per jaktår.

Jaktkortet är tvingande. Du får inte jaga utan att ha löst jaktkortet.

Så används viltvårdsavgiften

Merparten av viltvårdsavgiften går till jägarnas organisationer, 49 miljoner kronor år 2007. Därtill finansieras viltforskning och register för jägarexamen och jaktkort. Regeringen beslutar om fördelningen.

Årligen betalas cirka 65 miljoner kronor till viltvårdsfonden, varav 5 miljoner kronor från älgvårdsfonderna.

År 2007 har regeringen fördelat 76 miljoner kronor ur fonden för att bidra till att riksdagens mål för viltvård och viltförvaltning uppfylls. Nytt för i år är att Polisen hanterar 700 000 kronor för att organisera eftersök och omhändertagande av statens vilt.

Fördelningen i övrigt:

* jägarnas organisationer fick grundbidrag och bidrag baserat på
antal medlemmar. Svenska Jägareförbundet fick totalt 43,4 miljoner
kronor för sitt allmänna uppdrag att leda delar av viltvården och
jakten. Jägarnas Riksförbund fick 5,6 miljoner kronor för
rådgivning, utbildning och information i jakt- och viltfrågor

* Naturvårdsverket fick 17,5 miljoner kronor för vilt- och
rovdjursforskning, samt 4 miljoner kronor för att driva jaktkorts-
och jägarexamensregistren

* Statens Veterinärmedicinska Anstalt fick 3 miljoner kronor för
viltverksamhet, undersökning av vilda djur

* Naturskyddsföreningen fick 0,6 miljoner kronor för sina projekt
att bevara pilgrimsfalk, havsörn och vitryggig hackspett

* Länsstyrelserna får 600 000 kronor för bidrag till bildande av
viltvårdsområden.

Därtill ger regeringen 900 000 kronor till Kammarkollegiet och Posten för förvaltning av fonden och jaktkortsblanketter.

Nära 268 700 personer jagar i Sverige jaktåret 2007/2008, en nedgång med 10 000 från jaktåret innan.

Nedgången beror till sörsta delen på jaktens begränsning av framförallt varg. Eftersom en del av jaktkortspengarna ges till vargforskning är det ett antal jägare som av den anledningen inte betalar.

Många lägger bössan på hyllan då en stor del jagar med löshund och inte kan fortsätta.

- Vad kostar medlemskapen i jägarorganisationerna?

SJF 530:-Vuxen+tidning
Det finns lite olika avgifter beroende på ålder.

JRF 400:- Vuxen+tidning
Det finns lite olika avgifter beroende på ålder.

- Vad krävs därutöver?

Du måste ha Jägarexamen för att få licens på att äga ett gevä. Kostnaden för jägarexamen varierar från någon eller några tusenlappar till 10.000:-, intensivkurs.

Licensen till det första geväret kostar 600:- därefter 220:- per gevär. Du får ha max 6 st gevär.

Ett gevär kostar minst 2000:- - ingen övre gräns.

Jag skulle tro att genomsnittsjägarens vapengarderob ligger på ca: 30.000:-.


Om Du inte äger mark att jaga på måste Du arrendera mark. En av de riktigt stora markägarna som arrenderar ut jaktmark är markägare. Jag är själv med i 3 jaktlag och vi arrenderar av en markägare.

Markområde 1 endast småvilt. 700ha. 10 st i laget. Fram till 2005, 2500:-/person dvs. 25000:- Från 2006 då Grimsö meddelade att Markområde 1 var ett vargrevir sänktes arrendet till 1000/person eller 10000:-.

Markområde 2 småvilt högvilt, älg 2 vuxna och 2 kalvar. 930ha. 12 st i laget. Fram till 2007, 4400:-/person eller 52800:-. Från 2008 då Grimsö meddelade att markområde 2 var ett vargrevir och arrendet sänktes till 3200:-/person eller 38400:-. Vi skall förhandla fram en ytterligare sänkning ner till 2000:-/person då föryngring har skett.

Markområde 3 småvilt högvilt, älg 5 vuxna fri kalv. 3200ha. 20 st i laget 4000:-/person eller 80.000:-. Varg saknas. Björn finns.

På samtliga områden fri småvilt, Markområde 3 ingår i Dalarna vad gäller björn. Vi hade i år 2 björnar på marken men lyckades inte fälla någon.

Jag skjuter ca: 3 rådjur 5-6 harar och delar älg med övriga. blir ca: 50-60 kg älgkött/år + rådjur 120 kg 5 kg hare och ca: 5 kg skogsfågel, orre tjäder. Om jag räknat rätt så kostar köttet ca: 54:-/kg.

Härtill kommer naturupplevelsen och kamratskapet som inte kan värderas i pengar.

 

 

 

 


  Startsidan, Jan Millds hemsida