Fotomontage 2

Befolkningen i Stockholmsregionen och andra tätortsregioner är väsentligt mer positiva till förekomsten av varg än befolkningen i t ex Dalarna.

Eller är det egentligen så? Är det kanske bara i ord som så är fallet? Skulle verkligen vargar i Stockholm accepteras?

När en varg dök upp i Roslagen hösten 2008 tog det inte lång tid innan tillstånd gavs att skjuta vargen. Som motivering angavs att vargen varit aktiv i att riva får, inte att vargen och dess eventuella avkomma skulle kunna utgöra någon fara för människorna i Stockholmsregionen.

Men Stig Engdahl i Dalsland dömdes till ett halvt år fängelse, när han försökte försvara sina får mot angripande vargar. Hur går det ihop?

När får vi se vargar vandra utmed Kungsgatan i Stockholm?

Avkopplande stockholmare i Humlegården en skön sommardag i framtiden?

 

 

Riksgatan utanför Riksdagen

 


  Startsidan, Jan Millds hemsida