Paralleller

 

Med erfarenhet av invandringsfrågan slår det mig direkt att det finns flera paralleller till rovdjursfrågan.


1. Andra tar smällen

De som fattar besluten om den generösa politiken behöver inte själva vara med om att betala - det blir andra som får möta problemen och ta de negativa konsekvenserna.


2. Negativa epitet

Invandringskritiker har utpekats som att fientliga mot invandrare, när det är en viss politik vi vänder oss mot. På motvarande sätt har kritiker av rovdjurspolitiken framställts som fientliga mot vargen ("varghatare"), när det är en viss politik man vänder sig mot.

Ur "Vargmannens testamente", om ett s.k. debattprogram i TV 1990, som tog upp vargfrågan:

"Programmet är mycket tendensiöst och redan i början förklarar Barbro Soller att Anders Bjärvall, Naturvårdsverket, har blivit ett begärligt byte för varghatarna. F.ö. säger hon varghatare åtta gånger i det timslånga programmet. Någon speciell benämning för dem som till varje pris vill ha varg har hon inte."

En varg är ju en varg - ingen kan begära att den ska vara något annat. Den är ett djur, som följer sina instinkter och försöker efter bästa förmåga livnära sig och sin flock. Spridningen av varg så som nu sker är dock i grunden en konsekvens av mänskliga beslut. Det är inte vargen som bär ansvaret.


3. "Mångfald"

Samtidigt använder man sig av ordet "mångfald" som ett positivt laddat signalord. Till större mångfald leder den förda politiken, gör man gällande.

Det känns också igen. På samma sätt som fler vargar betyder färre älgar leder ju en hög andel invandrare i ett område till att svenskar försvinner därifrån.

"Vargmannens testamente":

"Snacket från 'experthåll' om att man genom etablerandet av de stora rovdjuren skulle skapa mångfald är bara nonsens och vittnar enbart om en stor enfald."


4. Medial obalans

Boken tar upp även ett annat TV-program, tio år senare. "Debatt-Akuten" med Siwert Öholm.Också där har vi paralleller till hur invandringskritiker behandlas i media. Samma obalans och partiskhet, samma pseudodebatt:

"Många viftade med händerna som snälla skolpojkar för att kalla på magisterns uppmärksamhet för att få sista ordet. En av dem var skrivaren av dessa rader, som åkte därifrån förbittrad efter att ha fått prata en minut, detta trots att jag var inbjuden att sitta med i panelen. Men visst var det flera som fick prata längre som t ex företrädare för vargmaffian: Anders Bjärvall, Naturvårdsverket och Torbjörn Nilsson i Naturskyddsföreningen..."


5. Folkföraktet

Journalister har ju länge älskat att använda uttryck  som "uppretade bönder" när de talar om någon form av protester från landsbygdens folk.

Samma nedlåtande överhetsattityd har mött kritiker av varginvandringen. Ett uttalande från en tidigare riksåklagare tydliggör människosynen:

"Vargmannens testamente":

"Och nu vill RÅ, Klas Bergenstrand, i sitt yttrande över Rovdjursutredningen ha skärpta straff för jaktbrott och uttalar sig dessutom nedsättande och ifrågasätter den emotionella kapaciteten hos personer som begår jaktbrott med syftet att försvara sina djur mot rovdjursangrepp."


6. "Experter"

Hänvisandet till föregivna experter med särskild sakkunskap och nimbus av opartiskhet känns också igen från invandringsdebatten.

"Vargmannens testamente":

"Beslutsfattares och myndigheters attityd mot folk som inte tycker om när rovdjuren massakrerar annat vilt, boskap och hundar upplevs av oss som mycket diskriminerande. Här finns inga nyanser; om man inte tycker om när vargar river andra djur är man varghatare och ska helst hålla käft..."

"Vi behandlas ofta lite överseende såsom 'Det här begriper ni inte'. 'Forskningen visar...' osv."


7. Storsvenskhet

Gentemot Danmark har Mona Sahlin och andra från svensk sida kommit med pekpinnar och förebråelser angående invandringspolitiken: Sverige vet bäst, är ju världsmästare i godhet och moral.

På motsvarande sätt har en tidigare miljöminister, Kjell Larsson, agerat mot norrmännen, när dessa beslutat om skyddsjakt på varg.

"Vargmannens testamente":

"I spetsen för ordkriget befann sig till en början Svenska Jägareförbundet genom sin ordförande i värmlandsavdelningen, Bertil Forsberg, som absolut ville förbjuda norrmännen att döda vargarna. Här visade han osympatiska förmyndarfasoner och som en norrman uttryckte det: 'Jeg trudde vi ble kvitt svenskene etter unionsupplösinga 1905'."

"Vid ett ministermöte i Köpenhamn den 21 februari fortsatte miljöminister Kjell Larsson sitt försök till 'ministerstyre' av norsk vargjakt. Hans norska kollega, Siri Bjerkle förklarade dock lugnt att det blir fortsatt vargjakt i Norge."


8. Internationella förpliktelser

En annan parallell är hänvisningen till internationella åtaganden som gör att Sverige är uppbundet att föra en viss politik. I invandringsfrågan finns Genevekonventionen, deklarationer om mänskliga rättigheter mm - i rovdjursfrågan finns Bernkonventionen.


9. Odemokratisk hållning

Överhetens antidemokratiska hållning går också igen. Pengar (skattebetalarnas) kan satsas på att försöka ändra en folkopinion, det är inte fråga om att böja sig för den.

Den hänsyn som ska kunna visas folkopinionen ligger på en terapeutisk nivå, det handlar inte om att kunna ta ett sådant intryck av konstaterde negativa effekter eller av folkviljan att politiken läggs om.

Problem i sammanhanget kan bara vara människors "fördomar" och icke önskvärda åsikter - detta ska informeras bort.


10. Ett projekt

Det handlar om ett projekt som skall drivas igenom - till varje pris!

• Precis som det mångkulturella projektet kan resultera i att människor känner rädsla för att röra sig utomhus vissa tider och platser, kan detta bli följden av rovdjursprojektet.

• Precis som det mångkulturella projektet kan resultera i att människor blir fysiskt attackerade och skadade, kan detta bli följden av rovdjursprojektet.

• Precis som det mångkulturella projektet kan resultera i att människor blir dödade, kan detta bli följden av rovdjursprojektet.

Priset för vissa individer kan bli mycket högt, i båda fallen.


Med Andreas Carlgren som miljöminister kan jag inte bli förvånad över att han säger nej till skyddsjakt på varg. Som GD för integrationsverket var ju Carlgrens svar på kritik av massinvandringen att verka för en ytterligare ökad invandring


Se även:

Två projekt, filmen

Två projekt, Millt sagt

 

 

 

 

 


  Startsidan, Jan Millds hemsida