Andra rovdjur

 

 

Antalet rovdjur i Sverige beräknades av Rovdjursutredningen 2007 till:

Kungsörn: drygt 1.800

Björn: cirka 2.500

Järv: nära 500

Lo: cirka 1.400

Varg: 136-170 i Sverige/Norge

Ur "Trettio år med rovdjur - och människor", av Anders Bjärvall:

"När det gäller björnen dödades det under tioårsperioden 1827-36 sammanlagt 1.351 stycken eller i snitt 135 åer år. Det är aningen mer än de 126 björnar som sköts i landet hösten 2006."

"Också lodjursstammenv ar stor för två hundra år sedan. När antalet skjutna djur började registreras låg det över två hundra per år. .. efter 1850 började också lodjursstammen minska drastiskt."

"Under lång tid var det närmast ett mål för samhället att de stora rovdjuren skulle utrotas och det dröjde länge innan det dök upp tankar, som gick annan riktning."

"Det började med björnen och en motion till 1889 års riksdag att skottpengar skulle tas bort. Den avslogs, men det ser ut som om detta förslag ändå sådde ett frö, som på sikt ledde till en serie reaktioner. Två år senare begärde Svenska Jägareförbundet att skottpengarna skulle avskaffas eller åtminstone sänkas och nu gick förslaget igenom."

"Från 1927 skärptes lagstiftningen ytterligare. Visserligen hade markägaren fortfarande rätt att döda björn, men nu fick han inte behålla den. Dödade björnar tillföll nu Kronan... Björnen hade i praktiken blivit fridlyst."

"Parallellt med att björnen skyddades blev det mer och mer uppenbart att lodjurets situation var prekär. Här var det säkerligen inte bara lons predation på tamdjur som lockade till jakt utan framför allt det mycket värdefulla skinnet. Avskjutningsstatistiken visar att arten redan i början av 1900-talet helt hade försvunnit från stora delr av Syd- och Mellansverige. Skottpengarna hade visserligen tagits bort 1912, men när det inte verkade få avsedd effekt blev även lodjuret fridlyst från 1927."

"Med de båda andra arterna förhåller det sig annorlunda. När de fridlystes - vargen från 1966 och järven från 1969 - gick förloppet snabbare."


Se även:

Varg

Bytesdjur

 


 

 

 

 


  Startsidan, Jan Millds hemsida