Tidig historia

Den tidiga historien för Sankt Petersburg handlar till stor del om två personer:

• den svenske kungen Karl XII

• den ryske tsaren Peter I (även kallad Peter den Store).

 

Karl XI hade vid sin död 1697 lämnat en topptrimmad krigsmaskin i arv till unge Karl XII. År 1700 förklarade Danmark-Norge, Ryssland och Polen krig mot Sverige. Danskarna besegrades direkt, därpå även ryssarna, i slaget vid Narva.

Sedan gick det snett för svenskarna. Detta märktes inte direkt, eftersom segrarna på slagfältet avlöste varandra, mot både polacker och ryssar. Men ingen av de svenska segrarna blev avgörande, istället lockades trupperna under Karl XII allt längre bort från både Ingermanland och Baltikum.

Under sex års tid fälttågade Karl XII i Polen-Sachsen. Detta gav tsar Peter manöverutrymme. Sina förluster på slagfältet kunde han ersätta med nya rekryter.

Iofs mötte svenskarna ryska trupper i Slaget vid Holowczyn sommaren 1708 och vann en bländande seger

Vid den tidpunkten hade dock Nyen redan förlorats. Mot en garnison på 600 svenska soldater kunde ryssarna år 1703 ställa upp 20.000.

Svenskarna kapitulerade och med freden vid Prut 1711 erkändes området även officiellt som ryskt.

Där Nyen legat anlades nu en rysk stad, Sankt Petersburg. År 1712 övertog Sankt Petersburg huvudstadsfunktionen från Moskva.

Med tillgången till havet hade Ryssland uppnått en viktigt strategiskt mål: möjlighet till en handelsflotta och en uppsättning krigsfartyg.

Krigen Sverige-Ryssland - inte minst efter nederlaget i Poltava 1709 - gjorde att tusentals karoliner hamnade i rysk fångenskap. Många av dem användes som arbetskraft i Sankt Petersburg.

Wikipedia:

"Sankta Katarina kyrka i Sankt Petersburg är en svenskspråkig luthersk församling grundad 1632 i dåvarande Nyen. Det är därmed den äldsta kristna församlingen i S:t Petersburg. Under staden S:t Petersburgs uppbyggnad hölls församlingens verksamhet vid liv av svenska krigsfångar som tillfångatagits vid slaget vid Poltava."

Peter den Store levde fram till 1725.

En annan stark tsar var Katarina II (Katarina den Stora), som regerade i slutet av 1700-talet. Genom krig mot Turkiet skaffade hon Ryssland tillträde till Svarta Havet och anlade 1794 staden Odessa.


Minnet av karolinerna märkte vi av i skyltfönstret till en souvinerbutik, där man ställt upp en samling svenska soldater:

Några lämningar av Nyen finns inte längre kvar, men ett litet minnesmärke över fortet har rests i närheten:

 


Jan Millds hemsida