PARTIET FÖR EN STARK LANDSBYGD
Infrastruktur, företagande och jordbruk


Vi har ett land i obalans. Våra storstäder lider av växtvärk och vår landsbygd avfolkas löpande. Sverigedemokraterna tror på landsbygden. Där finns stor potential men tyvärr saknas idag förutsättningar för jobbskapande och tillväxt. Regering har under decennier försummat landsbygdsfrågorna. För att komma tillrätta med detta föreslår Sverigedemokraterna ett landsbygdslyft. Genom att satsa 13 miljarder över fyra år kan vi skapa 25 000 nya jobb inom bland annat skogsindustrin, jordbruket, gruvindustrin och turistnäringen.


Våra förslag:
• Satsning på infrastruktur - väg, järnväg och bredband
• Förenklat regelverk och förbättrade villkor för företag inom turistnäringen
• Värna det lokala och småskaliga jordbruket