PARTIET FÖR EN HUMAN FLYKTINGPOLITIK
Politik med flyktingarnas bästa som utgångspunkt


Sveriges politik för invandring och integration har havererat. Kommunerna klarar inte mottagandet och för att täcka de höga kostnaderna har regeringen med stöd av Socialdemokraterna tagit pengar från biståndsbudgeten. De som drabbas är såväl det svenska samhället som flyktingarna själva. Med Sverigedemokraternas flyktingpolitik skulle fler barn få gå i skolan, fler människor på flykt skulle kunna äta sig mätta och fler liv skulle kunna räddas. Vi vill möjliggöra flyktinghjälp på riktigt genom att skifta fokus till flyktingländernas närområden där de flesta och mest utsatta flyktingarna finns. Det är inte rimligt att vi i Sverige ska ta emot flest asylsökande i västvärlden med dygnskostnader på tusentals kronor när man kan hjälpa många fler i flyktingarnas närområden.


Våra förslag:
• Kraftigt ökat stöd till UNHCR
• Ingen mer finansiering av invandringspolitiken med biståndspengar
• Utgår från flyktingarnas bästa